Systémy protipožární ochrany

1

První cíl ochrany:
Vytvoření požárních úseků

Rozdělení budovy do požárních úseků chrání její části, které nejsou přímo postiženy požárem, po určitou dobu před šířením ohně. Protipožární přepážky zaručují oddělení požárních úseků a omezují šíření ohně a kouře. Tato stavební opatření chrání lidi a majetek a umožňují hasičům zamezit rozšíření požáru do dalších částí budovy.

Elektrická vedení a trubky smí procházet skrze stěny a stropy uzavírajícími prostor pouze tehdy, je-li zajištěno, že tím nedojde k nežádoucímu rozšíření ohně a kouře. Systémy protipožárních přepážek spolehlivě utěsňují stěnové a stropní otvory, potřebné pro instalace, vůči šíření ohně a kouře.

Systémy přepážek spolehlivě utěsňují stěnové a stropní otvory, potřebné pro instalace, proti pronikání ohně a kouře.