Podlahové systémy

Podlahové systémy Ackermann made by OBO představují optimální řešení elektroinstalace v podlaze. Nabízené systémy elektroinstalačních kanálů jsou vhodné k montáži do mazaniny nebo betonu. Rozmanitá paleta přístrojových jednotek umožňuje uživateli přístup k silnoproudým, datovým i multimediálním přípojkám.

Podlahové systémy zaručují bezpečné a flexibilní uložení vedení do podlahy, přičemž zohledňují požadavky stavby i norem. Oblast použití podlahových instalací sahá od kancelářských a administrativních budov přes komerční výstavní plochy až po obytné budovy. V sortimentu máme různé instalační systémy, které umožňují splnit rozmanité technické požadavky kladené na nové budovy i úpravy stávajících.