Systémy ochrany před transientními jevy a blesky

Aplikace pro projektování

Zasáhne-li blesk přímo budovu chráněnou svodičem bleskových proudů, může mezi budovou a přívodními systémy (napájení elektrickým proudem, datová vedení) kvůli velkému rozdílu mezi potenciály dojít k požáru a dalším škodám. Tento online nástroj vám pomůže vybrat a zapojit vhodné systémy přepěťové ochrany v rámci vašeho individuálního projektu a poskytne vám informace o systémech přepěťové ochrany OBO.

Rychle, efektivně a cíleně s ním vytvoříte vlastní soupis materiálu, schéma zapojení i popisný text pro kompletní přepěťovou ochranu v oblastech silnoproudé techniky, fotovoltaiky, telekomunikací, MaR, TV, HF a datové techniky. Tyto údaje pak můžete pohodlně exportovat ve formátu Excel za účelem dalšího zpracování.

Systémové požadavky:
Aktuální standardní prohlížeč
Přístup k internetu

Výhody

Generování soupisů materiálu, schémat zapojení a popisných textů

Rychlé a snadné používání

Nezávislost na konkrétní platformě

Pohodlná funkce exportu do formátu Excel