Kabelové nosné systémy

Normy, předpisy a zkoušky

Práce podle norem chrání
U firmy OBO naleznete kabelové nosné systémy od profesionálů pro profesionály: Technický základ zajišťuje norma EN 61537 (ČSN EN 61537). Je nástupcem DIN VDE 0639. Ošetřuje všechny relevantní parametry: Popisuje oblasti použití. Věnuje se podmínkám zkoušení. Zahrnuje problematiku odolnosti vůči korozi. Nezapomíná ani na teplotní klasifikaci.

Shoda CE
Všechny výrobky v tomto katalogu splňují požadavky značky CE. Totéž platí pro normalizované díly, jako jsou šrouby, podložky a matice, jež jsou součástí příslušného systému. Příslušné ES prohlášení o shodě osvědčuje shodu s v něm uvedenými směrnicemi nebo normami, neobsahuje však obecný příslib vlastností. Při montáži a používání je třeba vždy dodržovat všechna bezpečnostní upozornění uváděná v informacích o výrobcích, jakož i veškeré všeobecné bezpečnostní předpisy.

Testovabné vyrovnání potenciálů i ochranný vodič
Kabelové nosné systémy musí mít dostatečnou vodivost. Je potřeba zajistit, aby vyrovnání potenciálů a spojení s uzemňovacím potenciálem bylo vyhovující. Snížení vodivosti vzniká především následkem přechodových odporů ve stykových místech.
Abychom tyto přechodové odpory u kabelových nosných systémů OBO minimalizovali, klademe již při vývoji maximální důraz na stabilní spojení bez přechodových odporů. Vyvíjené systémy jsou zkoušeny v laboratoři BET.
Otestované výrobky jsou v tomto katalogu označeny vyobrazenou zkušební značkou. Příslušné zkušební zprávy si můžete vyžádat prostřednictvím naší hotline.