Systémy ukládání vedení

Zahrnutí systémů ukládání vedení a kovových instalačních sloupů do ochranných opatření

Požadavky na ochranná opatření
Kovové díly umožňující plošný dotyk nesmějí být ani v případě chyby pod napětím. Z toho důvodu je nutné přijmout odpovídající ochranná opatření. Ta jsou stanovena v aktuálně platných normách. Pro zhotovování systémů ukládání vedení platí normy EN 50085-1 a EN 50085-2-1, pro samotnou instalaci pak další předpisy, zejména normy ČSN 33 2000, část 4-41 a -5-54 (hlavní a dodatkové pospojování v ochraně před nebezpečným dotykem).

Různé způsoby instalace v evropské normě
Evropská norma EN 50085-1 zohledňuje různé způsoby instalace používané v jednotlivých zemích Evropské unie. Zatímco dříve byly pro systémy instalačních kanálů stanoveny pouze zkoušky vyrovnání potenciálů, dnes citované normy požadují také zkoušky funkce ochranného vodiče. Tato skutečnost souvisí s tím, že se do kanálů v některých zemích smějí ukládat i vedení se základní izolací.

Zahrnout je nutné všechny kovové komponenty
Mezi požadavky normy EN 50085-1 patří, že do ochranných opatření musí být možné zahrnout všechny kovové komponenty. Výrobci musejí provést a dokumentovat všechny odpovídající zkoušky. Instalační kanály OBO jsou mimoto testovány a certifikovány autorizovanou zkušebnou VDE.

Zkouška účinnosti pracovníkem provádějícím instalaci
Zřizovatel resp. pracovník provádějící instalaci, musí po dokončení prací provést revizi ochranných opatření dle normy ČSN 33 2000, část 6. Musí být zajištěn správný utahovací moment kontaktních šroubů na uzemňovacích svorkách a řádná montáž spojek.

Nepřerušená ochranná opatření
Při přerušení kanálu v prostupech stěnou je nutno zajistit kontinuitu ochranných opatření před nebezpečným dotykem, neboť kanál v tomto případě představuje cizí vodivou součást, která prochází více místnostmi v různých částech budovy.
U hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů zajišťuje propojení spodních dílů spojka. Vytvoření kontaktu mezi vrchními díly kanálů navzájem i s kanálem pro vestavbu přístrojů probíhá samočinně. Tímto způsobem je zaručeno zachování trvalého ochranného spojení, bez nutnosti dodatečného propojování.
U kovových kanálů pro ukládání vedení LKM je propojení vrchního a spodního dílu zajištěno samočinně, bez nutnosti instalace dodatečného zemnícího vedení. Propojení mezi spodními díly zaručuje kanálová spojka. Důležité: Kovové vrchní díly opatřené práškovým lakem nepatří mezi tzv. smíšené konstrukce, a nepovažují se proto za izolované součásti! Proto musejí být zahrnuty do ochranných opatření. Přepážky z ocelového plechu automaticky vytvářejí kontaktní propojení. Do funkce ochranného vodiče je třeba kovové vrchní díly kanálů pro vestavbu přístrojů zahrnout také z hlediska kapacitní vazby a možného statického náboje. Tato stínicí funkce redukuje elektrický smog a všeobecně umožňuje dosáhnout lepší ochrany před elektromagnetickým rušením. Propojení s ochranným vodičem musejí být zhotovena jako trvalá. Při změně systému, například při dodatečných instalacích, je důležité zajistit zachování ochranných funkcí.