close

Je možné, že se nacházíte na chybné internetové prezentaci společnosti OBO Bettermann. Můžete přejít na stránky určené pro tyto státy:

Data protection declaration

Data protection declaration

Společnost OBO Bettermann GmbH & Co. KG, Hüingser Ring 52, 58710 Menden (dále jen: „my“) je jako provozovatel webu www.obo.de osobou odpovědnou za osobní údaje uživatelů webu (dále jen: „vy“) ve smyslu německého spolkového zákona o ochraně osobních údajů („zákon BDSG“).

Chráníme vaše soukromí a vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a využíváme v souladu s obsahem těchto ustanovení o ochraně osobních údajů a s příslušnými německými zákony o ochraně osobních údajů, zejména se zákonem BDSG a německým zákonem o elektronických informačních a komunikačních službách („zákon TMG“). Tato ustanovení o ochraně osobních údajů upravují, které vaše osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a využíváme. Žádáme vás proto, abyste si pečlivě pročetli následující informace.

 

1. Shromažďování osobních údajů

1.1 Osobní údaje ve smyslu těchto ustanovení o ochraně osobních údajů jsou jednotlivé údaje o vašich osobních či věcných poměrech. Patří mezi ně zejména vaše jméno, e-mailová a poštovní adresa a telefonní číslo.

1.2 Mezi osobní údaje patří také informace o tom, jak používáte náš web. Tyto informace shromažďujeme dle tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Při návštěvě webu čistě za účelem získání informací k tomu dochází zpravidla používáním protokolů a souborů cookie.

 

2. Účely použití

Vaše osobní údaje používáme k následujícím účelům:

2.1 Ke zpracování vašich požadavků na poskytnutí informací, resp. dotazů, které nám zašlete například prostřednictvím kontaktního formuláře.

2.2 K zasílání vámi objednaných informačních zpravodajů.

2.3 K zajištění, aby se vám náš web zobrazoval nejefektivnějším a nejzajímavějším způsobem.

2.4 Abychom vám (pokud si to přejete) umožnili účast na interaktivních nabídkách, například případných soutěžích o ceny.

2.5 Abychom zamezili případnému zneužívání, například záměrným útokům na systémy společnosti OBO, resp. abychom zaručili jejich zabezpečení.

 

3. Informace o vašem počítači, souborech cookie a cílení

3.1 Při každém přístupu k našemu webu shromažďujeme následující informace o vašem počítači, resp. jiném přístroji, s nímž přistupujete k našemu webu: IP adresu vašeho počítače, resp. jiného přístroje, informace o požadavku vašeho prohlížeče a čas tohoto požadavku. Kromě toho zaznamenáváme stav a přenesené množství dat v rámci tohoto požadavku. Shromažďujeme také informace o názvu a verzi používaného prohlížeče a operačního systému vašeho počítače. Dále zaznamenáváme, z kterého webu přicházíte na naše stránky. IP adresu vašeho počítače přitom ukládáme ve zkrácené podobě po dobu používání webu, následně ji ihned mažeme. Výjimku tvoří případ, kdy jste udělili výslovný souhlas s ukládáním nezkrácené IP adresy. Ostatní údaje ukládáme na omezenou dobu. Tyto údaje využíváme k provozování našeho webu, zejména za účelem zjištění a odstranění chyb webu, k určování vytížení našeho webu a provádění úprav a vylepšování.

3.2 Za určitých okolností shromažďujeme pomocí takzvaných souborů cookie také informace o tom, jak používáte náš web. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají na váš nosič dat a obsahují určitá nastavení a data pro výměnu s naším systémem prostřednictvím vašeho prohlížeče. Soubor cookie obsahuje zpravidla název domény, jíž byla data do souboru uložena, a dále informace o stáří souboru cookie a alfanumerický identifikátor. Soubory cookie našim systémům umožňují rozpoznat zařízení uživatele a ihned zpřístupnit případná přednastavení. Jakmile uživatel navštíví platformu, uloží se na jeho pevný disk soubor cookie. Soubory cookie nám pomáhají vylepšovat náš web a poskytovat vám lepší služby ještě lépe přizpůsobené vašim potřebám a požadavkům. Umožňují nám rozpoznat váš počítač ve chvíli, kdy se vrátíte na náš web, a to za těmito účely:

– uložení vašich preferovaných aktivit na webu tak, abychom náš web mohli přizpůsobit vašim individuálním zájmům. To zahrnuje například reklamu, která odpovídá vašim osobním zájmům;

– rychlejší vyřizování vašich dotazů.

3.3 Do námi používaných souborů cookie ukládáme pouze výše uvedené údaje o tom, jak používáte náš web. To neprovádíme přiřazením k vám osobně, nýbrž pouze přiřazením identifikačního čísla k souboru cookie („cookie ID“). Cookie ID nepárujeme s vaším jménem, IP adresou nebo podobnými údaji, které by umožňovaly přiřadit soubor cookie k vaší osobě.

3.4 Tento web využívá Google Analytics, službu pro analýzu webů od společnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookie, což jsou textové soubory ukládané do vašeho počítače, které umožňují analyzovat užívání tohoto webu jeho uživateli. Informace o vašem používání tohoto webu, vygenerované prostřednictvím souboru cookie, se zpravidla přenášejí a ukládají na server společnosti Google ve Spojených státech. Pokud je na tomto webu aktivována anonymizace IP adres, společnost Google vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o evropském hospodářském prostoru nejprve zkrátí. Na server společnosti Google v USA se úplná IP adresa přenáší a na tomto serveru zkracuje pouze ve výjimečných případech. Společnost Google tyto informace z pověření provozovatele tohoto webu použije k vyhodnocení, jak webové stránky používáte, k sestavování reportů o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetového připojení provozovateli tohoto webu. IP adresa přenášená v rámci služby Google Analytics vaším prohlížečem se nepáruje s dalšími daty společnosti Google. Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případě nemusí být možné v plném rozsahu využívat všechny funkce těchto webových stránek. Mimoto můžete zamezit tomu, aby společnost Google zaznamenávala a zpracovávala údaje (vč. vaší IP adresy) vytvořené souborem cookie, které se vztahují k vašemu používání tohoto webu, a to tak, že si stáhnete a nainstalujete plugin dostupný na následujícím odkazu (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs).

Zaznamenávání údajů službou Google Analytics můžete zamezit kliknutím na následující odkaz. Vytvoří se tzv. opt-out cookie, který zamezuje budoucímu zaznamenávání vašich údajů při návštěvě tohoto webu: Deaktivace shromažďování dat pomocí služby Google Analytics.

Bližší informace o podmínkách využívání a ochraně osobních údajů najdete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/cz.html, resp. https://www.google.com/intl/cs/policies/. Upozorňujeme, že na tomto webu byla služba Google Analytics rozšířena o kód „gat._anonymizeIp();“, který zaručuje anonymizované zaznamenávání IP adres (tzv. IP masking).“

Službu Google Analytics používáme včetně služby Universal Analytics. Služba Universal Analytics nám umožňuje analyzovat aktivitu na našem webu bez ohledu na uživatelovo zařízení (např. při přístupu z notebooku a později z tabletu). Umožňuje to přiřazení identifikátoru User ID každému uživateli. Toto přiřazení se provádí například tehdy, když si vytváříte zákaznický účet nebo se k němu přihlašujete. Společnosti Google však nepředáváme žádné osobní údaje. Ačkoli služba Google Analytics získává od služby Universal Analytics doplňující data, neznamená to, že by s tím bylo spojeno omezení ochrany osobních údajů v podobě IP maskingu nebo doplňku pro prohlížeč.

3.5 Před vytvořením souborů cookie v prohlížeči vás o jejich využívání informujeme na úvodní stránce našeho webu zobrazením následujícího textu:
„Upozornění k využívání souborů cookie: Soubory cookie nám pomáhají poskytovat služby. Používáním našeho webu vyjadřujete souhlas s využíváním souborů cookie. Bližší informace o využívání souborů cookie najdete na stránce Prohlášení o ochraně osobních údajů.“
Používáním našeho webu vyjadřujete souhlas s využíváním a ukládáním souborů cookie do svého koncového zařízení. Prohlížeč můžete rovněž nastavit tak, aby blokoval ukládání souborů cookie. Upozorňujeme, že náš web v takovém případě budete moct používat pouze v omezené míře, resp. že jej nebudete moct používat vůbec. Pokud chcete přijímat pouze naše vlastní soubory cookie, nikoli však soubory cookie našich poskytovatelů služeb a partnerů, můžete v prohlížeči zvolit nastavení „Blokovat soubory cookie třetích stran“.

 

 

4. Zasílání informačního zpravodaje

(1) Pomocí informačního zpravodaje vás informujeme o naší nabídce služeb.

(2) Pokud chcete dostávat informační zpravodaj, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, zda jste majitelem uvedené e-mailové adresy, resp. zda její majitel souhlasí s příjmem informačního zpravodaje. Neshromažďujeme žádné další údaje. Tyto údaje používáme pouze k zasílání informačního zpravodaje a nepředáváme je třetím stranám.

(3) Registrací k odběru informačního zpravodaje udělujete souhlas s tím, abychom uložili vaši IP adresu a datum registrace. Uložení těchto údajů slouží výhradně jako důkaz pro případ, že by e-mailovou adresu zneužila třetí osoba, která by ji bez vědomí oprávněné osoby zaregistrovala k odběru informačního zpravodaje.

(4) Svůj souhlas s uložením údajů a e-mailové adresy a s jejich použitím k zasílání informačního zpravodaje můžete kdykoli odvolat. Odvolání lze provést prostřednictvím odkazu v samotném informačním zpravodaji nebo sdělením zaslaným na e-mailovou adresu digital@obo.de.

 

5. Kontaktní formulář

(1) Použitím kontaktního formuláře udělujete souhlas s tím, abychom trvale uložili zadané údaje k navázání kontaktu a přiřazení za účelem případných zpětných dotazů.

(2) Udělený souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat zasláním e-mailu na adresu digital@obo.de.

 

6. Bezpečnost dat

Veškeré informace, které nám předáváte, ukládáme na serverech v Evropské unii. Přenos informací po internetu bohužel není stoprocentně bezpečný. V důsledku toho vám nemůžeme zaručit bezpečnost dat, která po internetu předáváte našemu webu. Svůj web a ostatní systémy však zabezpečujeme pomocí technických a organizačních opatření tak, abychom zamezili ztrátě, zničení, změnám nebo šíření údajů neoprávněnými osobami či jejich přístupu k těmto údajům. Zejména vaše osobní údaje přenášíme v šifrované podobě. Využíváme přitom kryptografický protokol SSL (Secure Socket Layer), resp. TLS (Transport Layer Security).

 

7. Předávání vašich osobních údajů

(1) Vaše osobní údaje nepředáváme třetím stranám, leda že byste udělili souhlas k předávání údajů nebo jsme byli na základě zákonných ustanovení a/nebo úředního či soudního nařízení oprávněni nebo povinni údaje předat. Přitom se může jednat zejména o poskytování informací za účelem trestního stíhání, odvrácení nebezpečí nebo prosazení práv k duševnímu vlastnictví.

(2) V rámci zasílání vyžádaných informačních materiálů se může stát, že vaše údaje předáme smluvnímu zpracovateli údajů. Tyto smluvní zpracovatele údajů pečlivě vybíráme a smluvně zavazujeme k dodržování nezbytných technických a organizačních opatření dle § 9 zákona BDSG.

 

8. Ochrana osobních údajů, weby třetích stran a sociální média

(1) Web může obsahovat odkazy směřující na weby třetích stran či odkazy pocházející z webů třetích stran. Jestliže otevřete hypertextový odkaz směřující na některý z takových webů, nezapomeňte, že nemůžeme převzít odpovědnost za cizí obsah nebo podmínky ochrany osobních údajů uplatňované třetími stranami. Než těmto webům předáte osobní údaje, zajistěte si informace o příslušných platných podmínkách ochrany osobních údajů.

(2) Náš web obsahuje odkazy na následující sociální sítě (neobsahuje však žádné pluginy pro tyto sítě): Facebook, Twitter, YouTube, Xing a LinkedIn, Google Plus. Z hlediska používání těchto sociálních sítí odkazujeme na jejich ustanovení o ochraně osobních údajů.

 

9. Změny těchto ustanovení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na to, abychom tato ustanovení o ochraně osobních údajů kdykoli změnili s účinností do budoucna. Příslušná aktuální verze je k dispozici na webu. Web pravidelně navštěvujte a informujte se o platných ustanoveních o ochraně osobních údajů.

 

10. Vaše práva a kontakt

Své osobní údaje si můžete kdykoli bezplatně prohlédnout, resp. požadovat jejich opravu a/nebo vymazání a/nebo zablokování. Za tímto účelem (a/nebo potřebujete-li bližší informace v této souvislosti) se na nás obracejte na e-mailové adrese digital@obo.de. Pokud byste měli otázky, připomínky nebo požadavky týkající se shromažďování, zpracovávání a využívání svých osobních údajů naší společností, rovněž se na nás obracejte prostřednictvím výše uvedené e-mailové adresy. Kromě toho jsme vám k dispozici také prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52
D-58710 Menden
Telefon: 0049-2373-89-0
Telefax: 0049-2373-89-238