close

Je možné, že se nacházíte na chybné internetové prezentaci společnosti OBO Bettermann. Můžete přejít na stránky určené pro tyto státy:

Trvalá stabilita ve společnosti OBO

Ekologická stabilita

Ekologická stabilita ve výrobě: regenerace surovin

Ve společnosti OBO se odpad z výroby jednoduše nevyhazuje.
Ve společnosti OBO používáme při výrobě výhradně kvalitní suroviny. Jednu z nich představuje univerzální plastická hmota PVC, jež se využívá například při výrobě propojovacích kanálů.

Díky inovativnímu procesu recyklace nyní dokážeme tento materiál využívat ještě efektivněji. Odpad z vysekávání se proměňuje na takzvaný regenerát, který se znovu používá při extruzi. Konstantní kvalitu materiálu (ročně vyprodukujeme 923 tun PVC regenerátu) přitom zajišťuje komplexní metoda recyklace. Současně šetříme velké množství energie. Přesněji řečeno: 415 tun ropy, 314 tun plynu, 111 tun uhlí. Toto množství odpovídá úspoře 1108 tun emisí CO2.

Ekologická stabilita ve výrobě: zelená budoucnost systémů kabelových žlabů

OBO vyvolává revoluci v moderním ukládání kabelových žlabů – s novými výrobky KTS Magic.
„Dá se v oblasti kabelových nosných systémů vůbec ještě přijít s něčím novým?“ Když si vývojáři ve společnosti OBO tuto otázku položili poprvé, ještě nikdo netušil, že odpověď by mohla znít „ano“. Že to ale jde, dokládá OBO světově jedinečnou patentovanou výrobní metodou DUO-Plus. Díky ní lze střední a těžké kabelové nosné systémy OBO nejen více zatěžovat a snadněji namontovat, ale zároveň jsou i šetrnější k životnímu prostředí.

Nová výrobní metoda DUO-Plus a zcela nově vyvinutá systémová technika je přínosem také pro životní prostředí: Při výrobě kabelových žlabů se díky ní vyprodukuje asi o 2600 tun emisí CO2 méně než při používání běžných metod výroby. Pokud bychom tyto emise přepočetli na množství kilometrů, po jejichž ujetí stejné množství CO2 vyprodukuje běžný osobní automobil, odpovídala by úspora 375 cestám kolem světa. Pokud bychom toto roční množství CO2 chtěli kompenzovat, museli bychom vysadit asi 200 tisíc stromů.

Ekologická stabilita díky novým materiálům: rostoucí potřeba obnovitelných surovin

Známé a často používané výrobky OBO jsou nyní k dispozici také v provedení z obnovitelných surovin.
Materiálem nových „zelených“ výrobků jsou inovativní plasty na bázi obnovitelných (dorůstajících) surovin, jako je například celulóza (součást dřeva) neb biopolyamid. Vlastnosti přitom zůstávají beze změny: Materiál se zpracovává stejně dobře jako srovnatelné výrobky z běžného plastu. Rozdíly nejsou ani v životnosti.

Používání nových „zelených“ výrobků znamená pro společnost OBO další krok na cestě ke zvýšení udržitelnosti jejího podnikání. Díky šetrnému přístupu k fosilním zdrojům vycházejí naše výrobky vstříc aktuálním požadavkům na ekologickou nezávadnost budov.

Ekologická stabilita v oblasti spotřeby energie: osvědčená spolehlivost je teď k dispozici i s integrovaným světlem.

Kabelové nosné systémy OBO zajišťují vyšší efektivitu a bezpečnost v parkovacích garážích prostřednictvím integrovaných LED svítidel.
OBO a Hella společně píšou novou kapitolu v oboru osvětlení, a to v podobě kabelových nosných systémů s integrovaným univerzálním LED modulem. Z tohoto řešení vyplývají dosud netušené přednosti pro montáž i trvalý provoz. Základem nového způsobu instalace jsou světelné jednotky sestávající z kabelového žlabu, kabelového žebříku nebo minikanálu AZ a z LED modulu. Integrovaný systém se vyznačuje nízkou spotřebou energie, mimořádně dlouhou životností, vysokou robustností a minimálními nároky na údržbu. Srovnání s běžným osvětlovacím systémem se v každém případě vyplatí: Při třech tisícovkách svítidel a době amortizace kratší než 1,5 roku se při 30letém provozu dopočteme úspory provozních nákladů ve výši 3 milionů eur a úspory CO2 ve výši 600 tun p. a. (0,57 kg/kWh).

Stále víc elektrického proudu z obnovitelných zdrojů energie

Důležitým zdrojem pro výrobu 30 tisíc produktů ze sortimentu firmy OBO je energie. Jen elektrického proudu se v Mendenu každoročně spotřebuje kolem 20 milionů kilowatthodin. Tak vysoká spotřeba je pochopitelně spojena se zvláštní odpovědností. Společnost OBO proto ze sta procent přešla na přirozeně obnovitelnou elektrickou energii.

Rozhodnutím používat elektrický proud z obnovitelných zdrojů snižuje OBO roční emise CO2 o 9 800 tun. Pro srovnání: Stejné množství emisí by dvě tisícovky zaměstnanců společnosti OBO vyprodukovaly, pokud by každý z nich za rok autem ujel navíc 28 tisíc kilometrů. Pokud bychom toto množství CO2 chtěli ušetřit biologickým způsobem, museli bychom například vysadit 783 tisíc buků.
Původ naší zelené elektrické energie kontroluje a certifikuje, v souladu s přísnými směrnicemi, společnost TÜV Süd. Přechod pro společnost OBO znamená další krok na cestě ke zvýšení udržitelnosti jejího podnikání.

Další druh ekologické a obnovitelné energie využívá závod OBO v Maďarsku. Nová fotovoltaická elektrárna s celkovým výkonem 13 000 Wp podporuje provoz vlastních výrobních zařízení prostřednictvím energie generované ze slunečního záření.