close

Je možné, že se nacházíte na chybné internetové prezentaci společnosti OBO Bettermann. Můžete přejít na stránky určené pro tyto státy:

Trvalá stabilita ve společnosti OBO

Ekonomická stabilita

Ekonomická stabilita díky novátorskému přístupu: každý den nová myšlenka

OBO Bettermann patří mezi nejinovativnější podniky působící v oboru elektrotechniky. Mezi naše nejznámější vynálezy patří hmoždinka OBO využívající principu „Ohne BOhren“ (v češtině to znamená „bez vrtání“) a dále revoluční systémy kabelových žlabů Magic.

Vynalézavost, vysoké nároky na kvalitu a odborné znalosti jsou od založení v roce 1911 nedílnou součástí naší práce. Nejstarší, dodnes aktivní značka OBO DOLÜ® je synonymem robustních a spolehlivých odbočných svorek. Asi 5 až 10 procent koncernového obratu vynakládáme na vývoj a realizaci nových výrobků. Na nejdůležitějším veletrhu v našem oboru, Light+Building, představujeme každé dva roky 60 až 70 inovací, z nichž v průměru vyplývá asi 2,5 tisíc nových čísel výrobků.

Abychom dále rozvíjeli vysoké standardy a přizpůsobovali je vývoji na trhu, 16 pracovníků společnosti OBO intenzivně působí v národních a mezinárodních normalizačních výborech. Inovace jsou klíčem k úspěšnosti firmy. Společnost OBO proto bude nadále budit
pozornost svěžími nápady a průkopnickými výrobky.

 • 1 firma
 • 7 produktových oblastí
 • 50 značek
 • 406 ochranných práv
 • 30 000 výrobků
 • 43 % všech výrobků je mladších 5 let
 • 34 % všech výrobků je mladších 3 let
Ekonomická stabilita díky značkové kvalitě: kvalita proudí ze zkušeností.

Vedení proudu, přenos dat, řízení energie – to vše garantuje vysoká kvalita značky OBO.
Řešení naší firmy jsou založena na vysoce kvalitních, spolehlivých a inteligentních výrobcích optimalizovaných pro použití v rámci účelu svého využití. Jen díky hluboce zakořeněným vědomostem a dlouholetým zkušenostem dokáže OBO flexibilně a rychle reagovat na nové výzvy a změny na trhu. Právě tím se špičková značka liší od ostatních.

Při vysokých nárocích na kvalitu mají mimořádný význam standardizované procesy. Neustálá kontrola, optimalizace a péče o průběh procesů splňuje nejpřísnější nároky. Environmentální management, řízení kvality a bezpečnost práce máme certifikovány dle nejnovějších směrnic. Za účelem praktické realizace mají pracovníci společnosti OBO k dispozici manažerskou příručku a rozsáhlý systém řízení kvality.

OBO je a nadále zůstane úspěšnou a spolehlivou značkou pro všechny oblasti elektrotechnické infrastruktury budov.

Základní stavební prvky naší značky

 • Perspektivnost
 • Vysoká kvalita výrobků
 • Špičková pozice na trhu
 • Inovativní nápady
 • Rozsáhlý servis
 • Individuální poradenství
Ekonomická stabilita bez hranic: Od setkání na vrcholné úrovni...

Ulrich Bettermann je od roku 1983 stálým členem Světového ekonomického fóra (WEF). Za poslední tři desetiletí neopomenul navštívit žádné ze Světových ekonomických fór v Davosu.
Témata posledních 30 let byla velice rozmanitá. Ať se jednalo o historické změny v důsledku pádu Berlínské zdi nebo o hospodářskou a finanční krizi posledních let, Ulrich Bettermann k jednání vždy přistupoval s maximálním nasazením a vášní.
Jako vlastník středně velké rodinné firmy se Ulrich Bettermann v Davosu mezi předsedy představenstev mnoha akciových společností cítí poněkud nesvůj. V rozhovoru pro Švýcarskou televizi prohlásil: „Těžké období překonáme a do budoucna budeme víc myslet na společnost.“ V mnoha koncernech jsou obvyklým jevem časté obměny pracovníků, „my středostavovští podnikatelé ale zůstáváme.“ Kromě slabosti pro setkání na nejvyšší úrovni ve švýcarských horách zůstává ale jednatel společnosti OBO pevně nohama na zemi. Dobře ví, že kromě rozhovorů s předními osobnostmi je zapotřebí také rázného jednání na trhu. Každý ze svých 30 tisíc výrobků proto zná tak dobře, jako málo kdo jiný.

...až na staveniště

Zákazníci, kteří zvolí výrobek značky OBO, vědí, že se mohou spolehnout na nejlepší kvalitu a rozsáhlou podporu.
Než se výrobek značky OBO začne prodávat, musí obstát v bezpočtu bezpečnostních testů a zkoušek kvality. Chceme si být jisti, že na místě instalace nabídne stoprocentní spolehlivost. A pro případ dotazů, které se týkají našich výrobků a služeb, mají uživatelé k dispozici výkonný servis. Naši obchodní zástupci jsou vám vždy osobně k dispozici, stejně jako technická linka pomoci a naši odborníci v jednotlivých produktových oblastech. Poskytneme vám podporu při výběru výrobků, pomůžeme s projektováním i montáží a nabídneme vám školení, například na téma ochrany před přepětím. Náš přístup odpovídá tvrzení: Je dobré vědět, že na OBO se dá spolehnout.