close

Je možné, že se nacházíte na chybné internetové prezentaci společnosti OBO Bettermann. Můžete přejít na stránky určené pro tyto státy:

Testovací středisko BET

Elektrické zkoušky

Zkouška izolace:

Zařízení přepěťové ochrany se zkoušejí dle normy EN 61643-11, elektricky izolující elektroinstalační kanálové systémy dle normy EN 50085-1 a odbočné krabice dle normy EN 60670-1. Zkouší se napěťová odolnost izolace podle nejvyššího trvalého provozního napětí zařízení přepěťové ochrany a také v závislosti na návrhovém napětí elektroinstalačních kanálových systémů a odbočných krabic. Během zkoušení izolace zkušebním napětím dle obrázku 5 na zařízeních přepěťové ochrany zkušebním napětím ve výši dvojnásobku návrhového napětí + 1000 V na elektroinstalačních kanálových systémech, resp. zkušebním napětím dle obrázku 5 na odbočných krabicích, nesmí dojít k přeskoku.

Zkouška vodivosti:

Elektricky vodivé kabelové nosné systémy se zkoušejí dle normy EN 61537, elektricky vodivé elektroinstalační kanálové systémy pak dle normy EN 50085. Přitom se střídavým proudem 25 A kontroluje vodivost na spojovacích místech. Podél kabelového nosiče nesmí impedance (naměřené napětí / střídavý proud) překročit 5 mΩ/m. V místě spojení nesmí impedance překročit 50 mΩ.

//TXT2 Elektrische Prüfungen

Zkouška elektromagnetické kompatibility:


Zkoušky elektromagnetické kompatibility vázané na vedení pomocí rázového napětí 1,2/50 a 10/1000 a rázového proudu 8/20 a 10/1000 prostřednictvím hybridního generátoru. Hybridní generátor je automatické zkušební zařízení, jehož pomocí lze v souladu s normou EN 61643-21 zkoušet přístroje pro ochranu datových vedení. Zkoumání vazebních mechanismů: anténní konstrukcí je veden rázový proud,
který generuje rušivé pole. V tomto rušivém poli se měří vazba rušivých napětí do kabelu s přihlédnutím k různým druhům uložení. Zkoumá se přitom stínicí účinek kabelových nosných systémů a elektroinstalačních kanálových systémů.