close

Je možné, že se nacházíte na chybné internetové prezentaci společnosti OBO Bettermann. Můžete přejít na stránky určené pro tyto státy:

To je OBO

Kompetentní výroba: nejmodernější výrobní zařízení a neustálá optimalizace procesů pro prvotřídní výrobky

  • Gallery

Transparentnost a efektivita

Usilujeme o maximální transparentnost vůči našim zaměstnancům i zákazníkům. Za tímto účelem nepřetržitě měříme, znázorňujeme a dle možností také vylepšujeme všechny cíle, procesy a informační toky ve firmě. Základní kámen naší úspěšnosti přitom tvoří neustálý rozvoj a modernizace výrobních zařízení.

Flexibilita a efektivita

Neustále hledáme možnosti optimalizace výrobních procesů. Každý jednotlivý zaměstnanec firmy OBO ve výrobě přispívá svým know-how k rozvoji podniku. Značná šíře výroby a rozsáhlá automatizace procesů umožňuje dosáhnout maximální flexibilitu a efektivitu při jasné segmentaci výrobních závodů.