close

Je možné, že se nacházíte na chybné internetové prezentaci společnosti OBO Bettermann. Můžete přejít na stránky určené pro tyto státy:

Testovací středisko BET

Nabídka zkoušek a testovací vybavení

 • Gallery

V souladu s normami lze provádět tyto zkoušky:

 • Součásti ochrany před bleskem dle EN 50164-1
 • Oddělovací jiskřiště dle EN 50164-3
 • Zařízení přepěťové ochrany dle EN 61643-11
 • Přístroje pro ochranu datových vedení dle EN 61643-21
 • Kabelové nosné systémy dle EN 61537
 • Elektroinstalační kanálové systémy dle EN 50085-1
 • Propojovací krabice a pouzdra dle EN 60670-1 a -22
 • Zkouška v okolním prostředí dle EN ISO 9227 (trvalá zkouška neutrální solnou mlhou)
 • Zkouška v okolním prostředí dle EN 60068-2-52 (cyklická zkouška solnou mlhou)
 • Zkouška v okolním prostředí dle EN ISO 6988 (zkouška poškození oxidem siřičitým)
 • Stupeň krytí IP dle EN 60592
 • Pevnost v tahu dle EN 10002-1

Provádět však lze také specifické zkoušky dle zákaznických požadavků, nepokryté normami, a to až do následujících parametrů:

 • Impulzní bleskový proud do 200 kA, 100 As a 10 MA²s
 • Impulzní rázový proud do 200 kA 8/20
 • Kombinované rázy do 20 kV 1,2/50 a 10 kA 8/20 (Ri 2 Ω)
 • Kombinované rázy do 10 kV 10/700 a 250 A 5/300 (Ri 40 Ω)
 • Kombinované rázy do 1 kV 10/1000 a 90 A 10/1000 (Ri 10 Ω)
 • Zařízení na následný proud 255 V, 50 Hz, až 3 kA
 • Měření izolace až do 5 kV AC, 50 Hz
 • Měření izolace až do 6 kV DC
 • Měření vodivosti až do 63 A, 50 Hz
 • Zkouška zatížení kabelových nosných systémů až do 10 metrů a 70 kN
 • Pevnost v tahu a tlaku až do 100 kN