close

Je možné, že se nacházíte na chybné internetové prezentaci společnosti OBO Bettermann. Můžete přejít na stránky určené pro tyto státy:

To je OBO

Princip OBO

  • Gallery

OBO – naše značka říká vše

Do roku 1952 se nedalo dělat nic jiného: Když bylo potřeba osadit hmoždinku, musel se na příslušném místě předem vyvrtat otvor. Tento postup se nikdo neodvážil zpochybnit. Spokojit se s ním nehodlal pouze jeden inženýr z firmy OBO. Vyvinul proto kovovou kotvu, kterou bylo díky speciální konstrukci možné zatlouct přímo do stěny.

Tímto okamžikem získal náš průkopnický duch i vlastní název: OBO – ohne Bohren („bez vrtání“). Tato výhoda znamenala ve své době pro každého řemeslníka velké usnadnění práce.

Od zrození tohoto vynálezu uplynulo již více než půlstoletí. Průkopnický duch však firmě OBO zůstal: Naši inženýři nadále pracují na vývoji nových a vylepšování stávajících výrobků, aby se řemeslníkům snadněji používaly, a umožňovaly efektivnější montáž. OBO je naše značka. OBO je synonymem úsilí o neustálé prověřování a rozvíjení stávajících výrobků.

Několik příkladů neustálých inovací ve všech produktových oblastech: