close

Je možné, že se nacházíte na chybné internetové prezentaci společnosti OBO Bettermann. Můžete přejít na stránky určené pro tyto státy:

Trvalá stabilita ve společnosti OBO

Společenská stabilita

Společenská stabilita díky podpoře našich pracovníků: Fit s OBO

Abychom nadále obstáli v každodenní soutěži, potřebujeme, aby ve firmě OBO pracovali zdraví a motivovaní lidé.
Pod heslem „Fit s OBO“ má proto každý zaměstnanec k dispozici rozsáhlou nabídku zaměřenou na podporu zdraví. Sahá od tipů pro zvládání stresu přes bezplatné preventivní prohlídky až po atraktivní možnosti sportování a trávení volného času. Chceme, aby se lidé ve firmě OBO cítili dobře.

Příležitosti pro dorost

„OBO Styles“ je úspěšný vzdělávací projekt, který dokonce vyhrál cenu za inovace.
V rámci této mimořádné koncepce studenti ve společnosti OBO sami vyvíjejí a vyrábějí nové výrobky. Učí se při tom, jak probíhají jednotlivé procesy a jak funguje řízení projektů. Vedou a podporují je patroni z odpovídajících úseků a učitelé.
Projekt OBO Styles oživuje výuku a přibližuje ji praxi. Rovněž učňům umožňuje nahlédnout do různých vzdělávacích oborů. Dále studentům zprostředkovává obsah vzdělání v kontextu se samotnou obchodní činností. Koncepce přesvědčila i porotu soutěže „Cena z inovace v Sársku“, která je spojena s příspěvkem ve výši 100 tisíc eur – vynikající výsledek pro naše studenty.

Andreas Bettermann se stal patronem Spolkové výkonnostní soutěže mládeže v elektrotechnických řemeslech (BLW) v roce 2011.
Už po šedesáté uspořádaly německé firmy a organizace z řemeslných oborů praktickou výkonnostní soutěž pro mládež. Mezi věrné podporovatele Spolkové výkonnostní soutěže patří po dlouhá léta kromě několika dalších výrobních firem vedených svými majiteli také společnost OBO. Tímto způsobem staví most mezi průmyslovými podniky a mladými lidmi z řemeslných oborů. Výkonnostní soutěž umožňuje také seznámení s osobnostmi stojícími za výrobky a řešeními, která používají ve své každodenní elektrotechnické praxi. Vyhlášení vítězů se proto již několik let účastní významné osobnosti z průmyslu. V roce 2011 přišla řada na Andrease Bettermanna, jenž trvale zdůrazňuje význam odborné přípravy na povolání a spolupráce mezi řemeslníky a průmyslem.

Společenská udržitelnost díky podpoře dětí po celém světě: nová škola pro Ugandu

Společnost OBO dlouhá léta podporuje celou řadu společenských a kulturních projektů po celém světě. Krátce před koncem jubilejního roku se mezi ně zařadil ještě další záměr. V Ugandě vznikne za pomoci příspěvků od firmy škola Christopha Bettermanna.
Jedná se o školu pro postižené děti, které doposud neměly příležitost získat vzdělání. Škola vzniká v distriktu Mubende ve střední Ugandě, kde žije 440 tisíc obyvatel. Každý den se zde bude vzdělání dostávat čtyřem stovkám dětí, které budou moci absolvovat osm let základní školní docházky. Sirotci a děti z velkých vzdáleností budou mít možnost bydlet ve vlastním školním internátu. Ke škole patří také lékařská stanice
a terapeutická a ošetřovací zařízení. Otevření se plánuje na duben 2012.

Vybudování školy umožnil šéf firmy OBO Ulrich Bettermann. Jeho nasazení ve prospěch postižených dětí má velice osobní pozadí. Christoph Bettermann, nejmladší ze čtyř dětí, je od dětských dnů po chybně provedené anestesii při banální operaci sám odkázán na invalidní vozík. Christoph žije převážně v Maďarsku a má pevnou úlohu v závodě OBO v Bugyi u Budapešti, v němž pracuje 600 zaměstnanců. 25letý mladík vždy působí vesele, šťastně a pohotově. Společně s otcem tvoří nerozdílnou dvojku, která vše provádí společně – tedy pokud to časové možnosti dovolí.

Partnerem realizace „Školy Christopha Bettermanna“ je sdružení „Kindern eine Chance“ („Šance dětem“), které v Africe od roku 2008 pomáhá zejména sirotkům, jejichž rodiče zemřeli na AIDS. Patron školy Christoph Bettermann: „Vím, jak důležité je získat pomoc. V životě mi pomohlo hodně lidí. Sám bych proto rád přispěl na dobrou věc, a pomohl tak nejchudším z nejchudších.“

Společenská udržitelnost díky podpoře dětí po celém světě: výroční dar pro Vietnam

Tisíc eur za každý rok: V roce 2011, který pro společnost OBO představoval důležité jubileum, daroval podnik společně se svými partnery 100 tisíc eur škole působící v SOS dětské vesničce ve Vietnamu.
U příležitosti velké výroční oslavy a otevření kompetenčního střediska kovovýroby v hlavním sídle v sárském Mendenu se firma zřekla pořizování darů a požádala o příspěvek na školu. Zákazníci a obchodní partneři firmy OBO Bettermann darovali celkem 54 461,93 eur. Tuto částku zaokrouhlila firma OBO tak, aby za každý rok její stoleté historie odešlo do Vietnamu tisíc eur. SOS dětská vesnička Ben Tre byla otevřena v prosinci 1997 a nachází se ve středu hlavního města stejnojmenné provincie. Ben Tre leží na deltě řeky Mekong asi 80 kilometrů jihovýchodně od Ho Či Minova Města.

Společenská stabilita díky společným pravidlům chování: každý nese svůj díl odpovědnosti.

Společenská odpovědnost začíná v hlavě každého člověka. K čemu je ale dobrá, pokud o ní má každý svou vlastní, individuální představu, kterou chce prosadit? K fungujícímu společenskému systému patří pravidla a normy. Jen s nimi lze dosáhnout vzájemně uctivého přístupu a odpovědných obchodních procesů bez jednostranné orientace. Výrobci a poskytovatelé v elektronickém průmyslu za tímto účelem vyvinuli celosvětový standard, k němuž se připojila i společnost OBO.

Důležitým základem pro přijetí Etického kodexu elektronického průmyslu (EICC) je pochopení, že podnik musí v rámci všech svých aktivit v každém ohledu dodržovat, resp. následovat zákony, směrnice a úpravu platnou ve státech, v nichž působí. Kodex podněcuje účastníky k tomu, aby nejenom dodržovali zákony, ale také vytvářeli mezinárodně uznávané normy, a tímto způsobem podpořili vědomí společenské a ekologické odpovědnosti. Společnost OBO se cítí být k tomuto cíli zavázána a přijetí kodexu podporuje i u svých přímých dodavatelů.

Každý, kdo spolupracuje se společností OBO, se hlásí k bezpečným pracovním podmínkám v rámci nákupního řetězce i k uctivému a důstojnému zacházení se všemi pracovníky.