close

Je možné, že se nacházíte na chybné internetové prezentaci společnosti OBO Bettermann. Můžete přejít na stránky určené pro tyto státy:

To je OBO

Tradice a inovace

  • Gallery

    Ulrich a Andreas Bettermann

Propojenost

Jádro našeho úspěchu tvoří vzájemná spolupráce našich zaměstnanců, dodavatelů a zákazníků, naplňovaná důvěrou a nadšením pro společnou věc. Zachování tohoto dokonalého propojení chápeme jako svou povinnost. Je měřítkem našeho jednání, s nímž by se, s naší pomocí, měli identifikovat všichni zaměstnanci.

Think connected

Klíčem k úspěšnosti firmy OBO je důsledné a nepřetržité zaměření na specifické požadavky zákazníků. Náš cíl: Výrobky a systémy, s nimiž zákazníci rádi pracují a s nimiž jsou úspěšní.

Heslo „Think connected“ je jasný signál, že na tuto těsnou propojenost pohlížíme jako na nezbytný prvek své kompetence, pevně zakotvený v samých základech našeho podniku. Jen tak můžeme rychle a flexibilně reagovat na měnící se potřeby a podmínky trhu.

Ulrich Bettermann s dětmi Andreasem, Biancou, Christophem a Thomasem (zleva)