close

Je možné, že se nacházíte na chybné internetové prezentaci společnosti OBO Bettermann. Můžete přejít na stránky určené pro tyto státy:

Testovací středisko BET

Zkoušení součástí ochrany před bleskem

Zkoušení součástí ochrany před bleskem v souladu s normou

  • Kovové spojovací díly, jako jsou spojky, připojovací a překlenovací díly, dilatační kusy a přípojnice potenciálového vyrovnání v systémech ochrany před bleskem, musejí být vyzkoušeny dle normy EN 50164-1 „Součásti ochrany před bleskem (LPC) – Část 1: Požadavky na spojovací součásti“. V uvedené zkušební normě je předepsáno pevné uspořádání zkoušek. (Obr. 4.)
  • Součásti ochrany před bleskem musejí být klasifikovány dle své schopnosti vést bleskový proud: třída H pro vysoké zatížení / bleskový proud 100 kA, 50 As, 2,5 MA²s, třída N pro běžné zatížení / bleskový proud 50 kA, 25 As, 0,63 MA²s
  • Před zatížením bleskovým proudem je nutné provést kondicionování/stárnutí působením solné mlhy a vlhkého ovzduší se sírou. Ve zvláštním případě součástí vyrobených ze slitiny mědi s podílem mědi < 80 % je nutné další ošetření v ovzduší se čpavkem.
  • Po kondicionování/stárnutí se provede zkouška bleskovým proudem se třemi impulzy bleskového proudu, při zkušební třídě H s napětím 100 kA, při zkušební třídě N pak s napětím 50 kA.
  • Po zkoušce bleskovým proudem nesmějí zkušební vzorky vykazovat poškození. Elektrický přechodový odpor spojovacího místa nesmí překročit hodnotu 1 mΩ, ve zvláštním případě ušlechtilé oceli pak 2,5 mΩ. Kromě toho nesmí uvolňovací moment šroubových spojů klesnout pod 0,25násobek utahovacího momentu, resp. překročit jeho 1,5násobek.
  • Po provedení zkoušky se výsledky dokumentují a znázorňují ve zkušební zprávě. Součást ochrany před bleskem je opatřena zkušební značkou BET v souladu se svojí normovou zkušební třídou.