close

Je možné, že se nacházíte na chybné internetové prezentaci společnosti OBO Bettermann. Můžete přejít na stránky určené pro tyto státy:

Testovací středisko BET

Zkoušky kabelových nosných systémů

  • Gallery

Pro zjištění nosnosti kabelových nosných systémů jsou v normě EN 61537 definovány zkoušky bezpečného pracovního zatížení (SWL) a související zkušební podmínky. Zařízení ke zkoušení kabelových nosných systémů bylo zkonstruováno firmou OBO Bettermann a v průběhu let se neustále rozvíjelo a přizpůsobovalo novým požadavkům a skutečnostem.

Zkouška kabelových žlabů

Kabelové nosné systémy se montují dle normy DIN EN 61537 a pomocí hydraulického válce se namáhají zatížením, které musejí unést. Deformace, k nimž při tom dochází, snímá automatický převodník posuvu, který je dokumentuje společně s aktuálním zatížením. Pokud kabelový žlab zatížení vydrží, sníží se za účelem zabezpečení proti selhání o faktor 1,7. Trvale se dokumentuje deformace ve vztahu k zatížení. Tato zkouška se pro každou vzdálenost podepření provádí vždy na třech zkušebních konstrukcích, aby se vyloučila jakákoli nelinearita nebo odchylky.

Zkušební zařízení na kabelové nosné systémy umožňuje provádět zkoušky do sedmi tun. Možné jsou přitom tyto maximální vzdálenosti podepření:

  • až 7 metrů při nosné konstrukci se dvěma poli
  • až 10 metrů při nosné konstrukci s jedním polem a konzolou
  • až 15 metrů při nosné konstrukci s jedním polem bez konzoly

Na zkušebním zařízení pro kabelové nosné systémy lze provádět tyto zkoušky dle normy EN 61537:

  • Zkoušky bezpečného pracovního zatížení délek kabelových nosníků, namontovaných ve vodorovné úrovni, s vodorovným průběhem a více vzdálenostmi podepření
  • Zkoušky bezpečného pracovního zatížení délek kabelových nosníků, namontovaných ve vodorovné úrovni, s vodorovným průběhem a jedinou vzdáleností podepření
  • Zkouška bezpečného pracovního zatížení (SWL) výložníků
  • Zkouška bezpečného pracovního zatížení (SWL) závěsů