close

Je možné, že se nacházíte na chybné internetové prezentaci společnosti OBO Bettermann. Můžete přejít na stránky určené pro tyto státy:

OBO Construct

Aplikace k projektování systémů přepěťové ochrany

Zasáhne-li blesk přímo budovu chráněnou svodičem bleskových proudů, může mezi budovou a přívodními systémy (napájení elektrickým proudem, datová vedení) kvůli velkému rozdílu mezi potenciály dojít k požáru a ke škodám. Tento online nástroj vám pomůže vybrat a zapojit vhodné systémy přepěťové ochrany v rámci vašeho individuálního projektu a poskytne vám informace o systémech přepěťové ochrany OBO.

Přednosti:

 • generování soupisů materiálu, schémat zapojení a popisných textů
 • rychlé a snadné používání
 • nezávislost na konkrétní platformě
 • pohodlná funkce exportu ve formátu Excel

Přejít na web věnovaný projektování

Tento online nástroj vám pomůže vybrat a zapojit vhodné systémy přepěťové ochrany v rámci vašeho individuálního projektu a poskytne vám informace o systémech přepěťové ochrany OBO. Rychle, efektivně a cíleně s ním vytvoříte osobní soupis materiálu, schéma zapojení a popisný text pro kompletní přepěťovou ochranu v oblastech silnoproudé techniky, fotovoltaiky, telekomunikací, MaR, TV, HF a datové techniky. Tyto údaje pak můžete pohodlně exportovat do formátu Excel za účelem dalšího zpracování.

Požadavky na systém:
aktuální standardní prohlížeč
přístup k internetu

 • 20 – galerie 2546

  Nejdůležitější informace o výrobcích a technické údaje v kostce.

 • 20 – galerie 2546

  Pokrytí nejrůznějších oblastí ochrany.

 • 20 – galerie 2546

  Ochrana pro hlavní i podružné rozvody a koncová zařízení.