close

Je možné, že se nacházíte na chybné internetové prezentaci společnosti OBO Bettermann. Můžete přejít na stránky určené pro tyto státy:

Reference

Bolšoj těatr v Moskvě

  • Gallery Bolschoi-Theater
Důležitá role pro výrobky značky OBO v rámci renovace

Moskevský Bolšoj těatr (rusky Большой театр – „Velké divadlo“) je nejznámější a nejvýznamnější operní a baletní divadlo v Rusku. Je domovem Velkého baletu a Velké opery, které se řadí mezi nejstarší a nejrenomovanější baletní a operetní spolky světa. Světově proslulá historická fasáda Bolšoj těatru je vyobrazena dokonce i na ruské storublové bankovce.

V nedávné době divadlo prošlo náročnou šestiletou renovací, která vyšla na více než 21 miliard rublů (v přepočtu asi 680 milionů amerických dolarů). Opětovného otevření se Bolšoj těatr dočkal 28. října 2011. Důležitou částí renovace byla montáž nového podlahového systému zajišťujícího nenápadné napájení a instalace měděného systému ochrany před bleskem. Společnost OBO dodala oba tyto systémy a rovněž poskytovala podporu ve všech fázích projektu.

Ve světově proslulém Velkém divadle, které je nejznámějším a nejdůležitějším baletním a operním divadlem v Rusku, pracuje přes 900 herců, tanečníků, pěvců a hudebníků. Divadlo rovněž zastřešuje Velkou baletní akademii, jednu z předních světových baletních škol.

Historický Bolšoj těatr postavil v roce 1825 známý architekt Osip Bové. O 28 let později, v roce 1853, podehla veškerá vnitřní výbava zkáze v důsledku ničivého požáru. V roce 1856, po třech letech renovací, bylo okázale zrestaurované Velké divadlo opětovně otevřeno v rámci oslav u příležitosti korunovace cara Alexandra II.

Od té doby bylo divadlo několikrát přestavěno a renovováno. Nejrozsáhlejší renovace v historii divadla proběhla v období od července 2005 do října 2011 a byla plně hrazena ruským státem. V jejím průběhu byly zrestaurovány imperiální dekory i mnoho dalších detailů. Na původní úroveň byla vylepšena i kvalita akustiky, která utrpěla za sovětské éry.

Kvůli stáří a půlkruhovému tvaru budovy bylo možné napájecí kabely v hledištích ukládat pouze do podlahy. Za tímto účelem byl nainstalován podlahový systém OBO OKA, jenž kombinuje několik vlastností, které při použití v Bolšoj těatru představovaly zásadní výhodu.

Například kazety OKA se povedlo dokonale opticky sladit s podlahou, díky čemuž jsou prakticky neviditelné. Za tímto účelem byly do příslušných vybrání ve víku kazety vloženy části podlahové krytiny. Takto upravená víka kazet se vizuálně téměř neliší od okolní podlahové krytiny. Imperiální dekor divadla ideálně doplňují přístrojové jednotky v barvě patinované mosazi.

Další přednost spočívá v možnosti otevřít podlahový systém OKA po celé délce. Tím se značně zjednodušuje provádění nijak neobvyklých změn v konfiguraci uložených kabelů. Podlaha nadále bez problémů umožňuje vlhkou i suchou údržbu, pomocí samostatně osazovaných těsnění ji lze čistit dokonce i mokrými metodami.

Na střechu Bolšoj těatru nainstalovala firma OBO měděný systém ochrany před blesky TBS, a to v kompletní sestavě s kruhovými vodiči, držáky vedení a spojkami. K připevnění systému ochrany před blesky ke střeše byly použity držáky vedení s lemovými svorkami. Díky zvolenému řešení nebylo nutné ve střeše zhotovovat upevňovací otvory. Toto kritérium patřilo mezi velmi důležité podmínky, neboť při instalaci systému ochrany před blesky nesmělo dojít k poškození historické střechy.

Díky vylepšením realizovaným v průběhu renovace patří dnes Bolšoj těatr mezi technicky nejlépe vybavená divadla světa.