close

Je možné, že se nacházíte na chybné internetové prezentaci společnosti OBO Bettermann. Můžete přejít na stránky určené pro tyto státy:

Reference

Deutsche Welle Bonn

  • Gallery Deutsche Welle Bonn
Přestavba budovy Schürmann-Bau v Bonnu: velká výzva pro tým firmy OBO

Pro společnost OBO Projekt- und Systemtechnik GmbH, servisní a inženýrskou složku skupiny OBO, to byla zcela mimořádná výzva. Přestavba bývalé budovy Schürmann-Bau v Bonnu na nové hlavní sídlo stanice „Deutsche Welle“.

Budova Schürmann-Bau, jež měla původně plnit funkci zemského parlamentu, byla v minulosti častou příčinou negativních novinových titulků. Dnes v modernizované budově pracuje přibližně tisícovka lidí. Za to, že je to vůbec možné, patří vděk také odborníkům z firmy OBO BETTERMANN. Společně s dalšími experty proměnili administrativní budovu v jeden z nejmodernějších mediálních komplexů v Evropě.

V období od ledna 2000 do března 2003 bylo třeba pro zcela nový způsob využívání přestavět sedm nadzemních podlaží a čtyři podlaží podzemní. Pro inženýry a techniky firmy OBO představovalo velmi náročný úkol propojení tras vedení, resp. stoupacích šachet tak, aby dostály vysokým požadavkům moderní rozhlasové budovy. Dále bylo nutné nainstalovat mnohem větší počet kabelů a vedení, a v důsledku toho také kabelových nosných systémů, než je obvyklé. Do dokončení přestavby položil tým firmy OBO asi 38 tisíc metrů kabelových žlabů typu MKS a SKS a kabelových žebříků nejrůznějších konstrukčních výšek.

Největší výzva pro inženýry a techniky firmy OBO BETTERMANN spočívala v instalaci různých kabelových nosných systémů na relativně stísněném prostoru, a dále v prevenci kolizí s jinými profesemi, jako například ventilace a klimatizace. Úkol jim také ztěžovalo to, že kromě konvenční pokládky silových a datových vedení bylo třeba počítat rovněž s rozvody pro zachování funkčnosti. Tyto rozličné druhy pokládky se dle současných norem nesmějí přímo kombinovat. Také zatížení kabelových žlabů a kabelových žebříků bylo omezeno na 10, resp. 20 kilogramů. Aby bylo možné zvýšit zatížitelnost a nainstalovat velké množství vedení pro zachování funkčnosti, byly na mnoha místech na jeden výložník instalovány dva kabelové žlaby zajištěné závitovými tyčemi.

To vše vyžadovalo od specialistů z firmy OBO vysokou míru flexibility a kreativity. Neustále museli přímo v místě instalace zkoumat společně s dalšími odpovědnými osobami nové cesty, aby bylo možné náročnou elektroinstalaci realizovat i v koordinaci s dalšími profesemi.

Většina řešení byla uskutečněna pomocí dílů KTS v kombinaci se speciálními konstrukcemi. V některých prostorách bylo dále nezbytné nainstalovat protipožární kanály. Také tyto těžké kanály byly spolehlivě ukotveny montážními systémy OBO.

Asi nejtvrdším oříškem byl pro všechny zúčastněné těsný harmonogram. Při zpětném pohledu se ani pro profesionály z firmy OBO rozhodně nejednalo o všední úkol. Tým pod vedením zkušeného stavbyvedoucího Rolanda Scholza z firmy OBO však i tuto výzvu díky vynikajícímu naplánování, dokonalé organizaci a vypilované logistice dodávek a montáže bezvadně zvládl.