close

Je možné, že se nacházíte na chybné internetové prezentaci společnosti OBO Bettermann. Můžete přejít na stránky určené pro tyto státy:

Reference

Geotermální elektrárna Bad Mergentheim

  • Gallery Naturwärmekraftwerk
  • Gallery Naturwärmekraftwerk
Použití výrobků značky OBO v geotermální elektrárně

V roce 2013 byla do provozu uvedena geotermální elektrárna Bad Mergentheim. Elektrárna dodává nejen ekologicky vyrobenou elektrickou energii, ale rovněž dálkovým teplem zásobuje místní síť rozvodu tepla. Společnost OBO v průběhu výstavby v roce 2012 dodala a namontovala kabelové žlaby SKS, přípojnice potenciálového vyrovnání a také motorové připojovací sloupy k řízení strojů.

Čistým spalováním štěpkům z regionu, ponechaných v přirozeném stavu, elektrárna důležitou měrou přispívá k lokální energetické infrastruktuře a optimálně doplňuje místní lesnictví. K vodorovnému uložení kabelů na delší vzdálenosti byl v elektrárně instalován kabelový žlab OBO SKS. Při instalaci svislého uložení kabelů padla volba na kabelové žebříky OBO LG. Pro řízení strojů byly jako speciální řešení použity motorové připojovací sloupy OBO. Vyrovnání potenciálů v elektrárně pak zajišťují přípojnice potenciálového vyrovnání OBO.