close

Je možné, že se nacházíte na chybné internetové prezentaci společnosti OBO Bettermann. Můžete přejít na stránky určené pro tyto státy:

Reference

Geotermální elektrárna v Insheimu

  • Gallery Geothermie-Kraftwerk in Insheim
  • Gallery Geothermie-Kraftwerk in Insheim
  • Gallery Geothermie-Kraftwerk in Insheim
Izolovaná ochrana před bleskem v prostředí s nebezpečím výbuchu se systémy OBO isCon a isFang

Vrty geotermální elektrárny v Insheimu sahají hluboko pod zemský povrch. Zajišťují přístup k vodě o teplotě přes 165 stupňů Celsia, která se dopravuje ze zemských vrstev v hloubce až 3 600 metrů. Všechny hlavní komponenty pokrokového zařízení, jako je turbína, generátor, výměník tepla a výparník, jsou zabezpečeny izolovaným zařízením ochrany před bleskem značky OBO.

Provozovatel, společnost Pfalzwerke geofuture GmbH, zhotovením izolovaného zařízení ochrany před bleskem v souladu s analýzou rizika pověřil firmu Adams Blitzschutz-Systeme GmbH. Ochranu zařízení přitom bylo nezbytné realizovat dle technických pravidel provozní bezpečnosti TRBS 2152 část 3 „Nebezpečná výbušná atmosféra – zamezení vznícení nebezpečné výbušné atmosféry“. Společnost Adams Blitzschutz-Systeme GmbH práci dle tohoto zadání ve všech částech budovy (s výjimkou trafostanice) provedla ve spolupráci s firmou OBO. Při realizaci se uplatnil izolovaný svod OBO isCon a systém jímacích stožárů OBO isFang.

Andreas Wiedenmann (certifikovaný specialista na ochranu proti blesku v prostředí s nebezpečím výbuchu) z firmy Adams Blitzschutz-Systeme GmbH systémy ochrany před bleskem OBO rád používá kvůli rychlé montáži: „Ve srovnání s konvenční ochranou proti blesku dosahujeme výrazné úspory času.“ Dobré známky dostává OBO od odborníků na ochranu před bleskem i v oblasti projektování a přípravy na realizaci. S výsledkem je velice spokojen také zákazník. Od listopadu 2012 vyrábí společnost Pfalzwerke v Insheimu čistou energii pro osm tisíc domácností, přičemž všechna zařízení kvalitně zabezpečují systémy ochrany před bleskem OBO.

Řešení značky OBO pro izolovanou ochranu před bleskem – bezpečné a efektivní

  • Při zabezpečování budov proti úderu blesku hraje rozhodující roli izolovaná ochrana před bleskem.
  • Systémy OBO umožňují vytvořit zařízení ochrany před bleskem, jež odpovídají normě ČSN EN 62305 (IEC 62305)
  • Rychlá a efektivní práce díky řadě praktických vlastností