close

Je možné, že se nacházíte na chybné internetové prezentaci společnosti OBO Bettermann. Můžete přejít na stránky určené pro tyto státy:

Reference

Hornická nemocnice Bottrop

  • Gallery Knappschaftskrankenhaus Bottrop
Náročná sanace s izolovaným systémem ochrany před bleskem.

Při sanaci Hornické nemocnice Bottrop si zhotovitel použitím izolovaného svodu OBO isCon® poradil s mimořádnými výzvami. Komunikační zařízení pro přivolání sester, elektrické rolety a svodové zařízení systému na ochranu před bleskem jsou uloženy na venkovní fasádě – důsledkem je velký počet křížení. Kromě toho bude celá fasáda v průběhu sanace obložena moderní venkovní fasádou.

Sanační práce na Hornické nemocnici vystavěné v roce 1931 byly zahájeny koncem roku 2009, přičemž předpokládaný termín dokončení byl duben 2012. Budova v průběhu stavebních prací získala nejen kompletní obložení a zateplení venkovní fasády, nová okna a elektrické rolety, ale také systém ochrany před bleskem třídy 2, který plně odpovídá normě DIN EN 62305.

V rámci sanace systému ochrany před bleskem se na projektování od samého počátku podílela essenská firma Bätza Köster. Díky tomu bylo možné včas zohlednit elektroinstalace na venkovní fasádě.

Zvláštností Hornické nemocnice je komunikační zařízení nově uložené na venkovní fasádě, na níž se nachází také komponenty k řízení nových elektrických rolet. Z této skutečnosti vyplývá řada křížení se zařízením ochrany před bleskem, u nichž není dodržena oddělovací vzdálenost. V případě úderu blesku do zařízení ochrany před bleskem by při konvenčním neizolovaném uložení svodů na domovní fasádě došlo k průniku bleskového proudu do budovy.

Jen díky použití izolovaného svodu lze i v oblasti křížení snadno a v souladu s normami dodržet potřebnou oddělovací vzdálenost a bleskový proud bezpečně svést do země.
Při výběru izolovaného svodu se firma Bätza Köster rozhodla pro výrobek isCon® společnosti OBO Bettermann. Důvodem bylo několik předností, které v praxi velice zjednodušují práci se svodem isCon®.

Například práci na staveništi usnadňuje dodání svodu isCon® na jednorázových kabelových bubnech. Přímo na místě tak lze flexibilně a ekonomicky upravovat délku svodu. Samostatně se montují také připojovací prvky. Odpadá tudíž nutnost objednávání konfekcionovaných svodů se stanovenou délkou a minimalizuje se množství drahého prořezu a nezbytné doobjednávání. Jednodušší je i projektování – není potřeba každé vedení plánovat s přesností na centimetr, což v praxi umožňuje flexibilně reagovat na změny a odchylky.

V rámci projektu bylo odborně instalováno celkem 400 metrů svodu isCon®.