close

Je možné, že se nacházíte na chybné internetové prezentaci společnosti OBO Bettermann. Můžete přejít na stránky určené pro tyto státy:

Reference

Klinika Heidenheim

  • Gallery Klinik Heidenheim
  • Gallery Klinik Heidenheim
Nové lůžkové oddělení zlepšuje možnosti péče.

Klinika Heidenheim v Bádensku-Württembersku patří s více než 60 tisíci pacienty ročně mezi největší poskytovatele zdravotnických služeb v regionu. V roce 2012 byla zprovozněním nového lůžkového oddělení výrazně vylepšena struktura kliniky.

Poptávka po zdravotnických službách se rok od roku zvyšuje. Nebylo proto překvapením, když Klinika Heidenheim v roce 2010 nastavila nový rekord s více než 64 tisíci ošetřených pacientů. V reakci na tento vývoj a také na nejnovější požadavky ošetřovacích metod a na aktuální nároky na uspořádání byla už v roce 2009 zahájena výstavba nového lůžkového oddělení. Novostavba v ceně 42 milionů eur nabízí prostor pro 250 lůžek, navazující mezioborovou příjmovou stanici a středisko intenzivní medicíny.

Od prvního rýpnutí do země v únoru 2009 do slavnostního zdvižení krovu v únoru 2011 uplynuly téměř přesně dva roky. Nové lůžkové oddělení zahájilo provoz v polovině roku 2012. Šestipodlažní budova o délce 110 metrů a šířce 25 metrů byla postavena napříč stávajícím lůžkovým oddělením. Zvláštností nové budovy je heliport na střeše.

Vedením elektroinstalačních prací v rámci tohoto stavebního projektu byla pověřena aalenská pobočka firmy Imtech Deutschland GmbH & Co. KG. Výzvu představoval zejména těsný harmonogram montáže elektroinstalace, od kterého se nesměla odchýlit. Aby bylo možné dodržet náročné termíny, byla nezbytností zvlášť efektivní práce bez prodlev.

Za účelem minimalizace potřebné doby výstavby bylo přijato několik opatření. Místo běžných kabelových žlabů byly použity kabelové žlaby OBO RKSM Magic, které se vyznačují rychlou montáží. Tyto kabelové žlaby se rychle propojují pomocí patentovaného zásuvného spoje, díky němuž odpadá nutnost náročného šroubování spojovacích prvků. Díky vybroušené logistice společnosti OBO navíc probíhaly dodávky na staveniště v režimu „just in time“ – přesně tak, jak to požadoval stavební dozor. Výsledkem byla úspora skladovacího prostoru na místě instalace a nulové prodlevy montážních prací.

Další výzvu představovaly komponenty ostatních profesí, kterých na chodbách nemocnice nebylo instalováno právě málo. Na místech kolize s kabelovým nosným systémem zajistila společnost OBO v součinnosti s vedením stavby montážní řešení, která dodržovala příslušné předpisy a zkušební osvědčení.

V rámci stavebního projektu bylo využito široké spektrum výrobků značky OBO: kabelové žlaby, stoupací trasy, závěsy, výložníky, prvky pro odlehčení tahu E90 i příchytky a profily C. Jen divize OBO KTS dodala asi 2 800 metrů kabelových žlabů ve všech velikostech a v hodnotě přibližně 100 tisíc eur. Pomocí těchto kabelových žlabů byly namontovány mimo jiné standardní úložné systémy se zachováním funkčnosti E90 dle normy DIN 4102 část 12 a také instalace do únikových cest, které odpovídají směrnici pro rozvodné soustavy LAR.