close

Je možné, že se nacházíte na chybné internetové prezentaci společnosti OBO Bettermann. Můžete přejít na stránky určené pro tyto státy:

Reference

Lehrter Bahnhof, Berlín

  • Gallery Lehrter Bahnhof Berlin
  • Gallery Lehrter Bahnhof Berlin
  • Gallery Lehrter Bahnhof Berlin
Systémy OBO na dopravním průsečíku metropole

Realizace nového konceptu dálkových a regionálních tratí v Berlíně je v současnosti největší stavební projekt společnosti Deutsche Bahn AG. Firma OBO BETTERMANN dodala pro tento náročný záměr 13 tisíc metrů protipožárních kabelových kanálů.

V průsečíku tratí vedoucích do středu Berlína se nachází berlínské hlavní nádraží, známé spíše pod názvem nádraží Lehrter Bahnhof. Tvoří centrální přestupní bod v síti dálkových drah napojených na regionální síť, na síť S-Bahn, na autobusové a tramvajové linky i na převážnou část linek metra. Berlínské hlavní nádraží má nástupiště ve výšce deseti metrů nad úrovní ulice i v patnáctimetrové hloubce pod zemským povrchem. Vede z něj spojení regionálních drah s nádražím Potsdamer Platz, centrálním přístupovým bodem k pulzující kancelářské, obchodní a kulturní čtvrti kolem náměstí Leipziger Platz a Potsdamer Platz.

V těchto prostorách byl nainstalován systém zavěšených protipožárních kabelových kanálů. Aby byly zajištěny bezproblémové revize a možnost dodatečné pokládky kabelů, byly protipožární kanály s třídou ochrany I30, I90, E30 a E90 nainstalovány s volně položenými víky. Systémové mřížové žlaby byly namontovány na podélné distanční držáky, které zabezpečují odvětrání a umožňují osadit běžné přepážky a speciální tvarové díly. V prostoru tunelů bylo použito speciální provedení E90, které kompenzuje speciálně v tunelech vznikající aerodynamické zatížení tlačnou a sací silou.

Až do dokončení působili přímo na místě projektoví vedoucí společnosti OBO, kteří se starali o bezproblémovou instalaci protipožárních kabelových kanálů. Tímto způsobem bylo možné zajistit, že postup stavby nebudou zdržovat neplánované změny a speciální systémová řešení podmíněná podmínkami na staveništi. Kromě stavebně-fyzikálních vlastností protipožárních kanálů hrála u tohoto projektu důležitou roli také rychlá montáž. Prefabrikované díly kanálů i nejrůznější tvarové a speciální díly jsme dodávali po jednotlivých stavebních úsecích v režimu „just in time“. Volné ukládání kanálových dílů na závěsy OBO tak umožnilo zásadně zkrátit dobu montáže.