close

Je možné, že se nacházíte na chybné internetové prezentaci společnosti OBO Bettermann. Můžete přejít na stránky určené pro tyto státy:

Reference

Letiště Arnsberg/Menden

  • Gallery Flugplatz Arnsberg/Menden
  • Gallery Flugplatz Arnsberg/Menden
  • Gallery Flugplatz Arnsberg/Menden
Bezpečnost leteckého provozu – systémy OBO TBS chrání před úderem blesku a přepětím

Letiště FAM Arnsberg/Menden bylo zřízeno v roce 1970. Od té doby se v několika fázích průběžně rozšiřovalo. V průběhu rozsáhlé sanace v letech 2009 až 2011 bylo zařízení ochrany před bleskem upraveno tak, aby odpovídalo nejmodernějším standardům. Proběhla také rozsáhlá modernizace řídicí věže a hotelové budovy s kovovou fasádou.

Modernizaci zařízení ochrany před bleskem byl v rámci sanačních prací přikládán velký význam. Od jeho zřízení bylo letiště několikrát poškozeno přepětím, které zapříčinily údery blesku v blízkém i vzdálenějším okolí. Zařízení ochrany před bleskem bylo otestováno už začátkem roku 2009 při zahájení sanačních prací, přičemž od května stejného roku probíhala jeho modernizace, která přišla na 40 tisíc €. Pomocí systému OBO isCon® byl zhotoven izolovaný venkovní systém ochrany před bleskem. Na celém letišti budou navíc do budoucna zajišťovat spolehlivou ochranu proti škodám v důsledku přepětí naše zařízení přepěťové ochrany typů 1, 2 a 3.

Jako mimořádná výzva se během stavebních prací projevila struktura vedení, která byla v průběhu téměř čtyř desetiletí postupně ukládána v různých etapách rozšiřování a zhotovování stavebních úseků. Kvůli nepřehlednému způsobu uložení bylo velice náročné cíleně vyhledat potřebná vedení. Překonat tuto výzvu a najít potřebná vedení pomáhali elektroinstalačním technikům na místě instalace pracovníci společnosti OBO. Kvalitní spolupráce mezi techniky a pracovníky společnosti OBO výrazně přispěla k úspěšnému a rychlému zvládnutí projektu.