close

Je možné, že se nacházíte na chybné internetové prezentaci společnosti OBO Bettermann. Můžete přejít na stránky určené pro tyto státy:

Reference

Nové muzeum v Berlíně

 • Gallery Neues Museum Berlin
 • Gallery Neues Museum Berlin

  Nenápadné a elegantní napájení

 • Gallery Neues Museum Berlin

  Integrace do umělého kamene

 • Gallery Neues Museum Berlin

  Integrace do terazza

 • Gallery Neues Museum Berlin

  Integrace do terazza

 • Gallery Neues Museum Berlin

  Integrace do dřevěných podlah

Vývoj a integrace podlahového systému na míru

Budova a sbírky Nového muzea v Berlíně patří k nejvýznamnějšímu kulturnímu bohatství Evropy a jsou zapsány na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Muzeum, těžce poškozené během druhé světové války, bylo v období let 2003 až 2009 nově vystavěno a zrestaurováno. Společnost OBO vyvinula podlahový systém, který odpovídá vysokým estetickým nárokům muzea a zajišťuje nenápadný rozvod elektrické energie a dat v interiéru.

Při restaurování Nového muzea v Berlíně bylo zapotřebí podlahového systému, který přesně odpovídá speciálním požadavkům tohoto stavebního záměru. Společnost OBO za tímto účelem vyvinula podlahové kanály, které během dvouleté fáze výstavby relativně bez ochrany ležely na hrubé podlaze a odolaly zatížení až ve výši dvou tun. Vysokozátěžová víka kanálů bylo navíc možné v průběhu zhotovování hrubé podlahy opakovaně otevírat.

OBO mimoto dle zadání architekta vyvinulo podlahové kazety s nosností cca 2,5 tuny a s minimálními rozměry pouze 12,5 × 12,5 cm. Kvůli rozdílným vlastnostem jednotlivých podlah nebylo vždy možné zatížení rozkládat do mazaniny. Absorpci zatížení proto zajišťovaly konstrukční prvky krabic. Tyto podlahové krabice se používají v celé budově a hrají ústřední roli při napájení expozic elektrickým proudem a rozmisťování datových přípojek. Díky provedení z brunovaného bronzu se skrytým okrajem kazety se podlahové krabice decentně začleňují do zajímavé architektury budovy. Krabice byly namontovány do nejrůznějších podlah: z terazza, broušeného betonu, umělého kamene, do mozaikových i dřevěných podlah. Pro montáž do terazza a broušeného betonu byl vyroben doplňkový rám, který není spojen v rozích. Toto konstrukční opatření zamezuje tomu, aby došlo k poškození přístrojové jednotky nebo podlahové krytiny v důsledku pnutí.