close

Je možné, že se nacházíte na chybné internetové prezentaci společnosti OBO Bettermann. Můžete přejít na stránky určené pro tyto státy:

Reference

Parkovací garáž AUDI AG, Ingolstadt

  • Gallery Parkhaus AUDI AG
  • Gallery Parkhaus AUDI AG

    Adaptér pro LED svítidlo v kabelovém žlabu OBO

  • Gallery Parkhaus AUDI AG

    Napájení LED modulu zasazeného v adaptéru v kabelovém žlabu OBO

  • Gallery Parkhaus AUDI AG

    Adaptér pro LED svítidlo v kabelovém žlabu OBO

OBO dodává kabelové žlaby pro integrované LED osvětlení

Společnost AUDI AG vyrobila v roce 2012 v ingolstadtském závodě přes milion automobilů. Každých 30 sekund sjede z pásu nové auto – každý den je to kolem 2 500 modelů Audi. V uplynulém roce zde bylo do provozu uvedeno nové Středisko mobility S49, které sestává z kancelářského traktu a parkovací garáže s 800 parkovacími místy. Kromě něj vznikly také další dvě parkovací garáže s přibližně 2 300 parkovacími místy. Napájení v parkovacích garáží zajišťuje víc než sedm kilometrů kabelových žlabů OBO s integrovanými nosnými adaptéry pro LED svítidla. Tyto kabelové žlaby zároveň zajišťují energeticky nenáročné a funkční osvětlení.

V parkovací garáži Střediska mobility S49 a na dvou dalších parkovištích v areálu Audi plní kabelové žlaby OBO s integrovanými nosnými adaptéry pro LED svítidla dvě mimořádně důležité funkce. Jednak po budově bezpečně rozvádějí vedení, jednak zajišťují energeticky nenáročné a funkční osvětlení. Do přibližně sedmi kilometrů kabelových žlabů OBO DKS, které se prolínají parkovacími garážemi v Ingolstadtu, jsou prostřednictvím nosných adaptérů pro svítidla SKS integrovány tisíce LED modulů. Přesně podle požadavků AUDI AG dodala společnost OBO výrobek v podobě speciální varianty s výškou bočnice 85 milimetrů.

Projekt realizovala společnost OBO Bettermann Projekt und Systemtechnik GmbH v těsné spolupráci s ingolstadtskou firmou Gebrüder Peters, která byla pověřena zhotovením elektroinstalace. Alexander Koch, odpovědný ve firmě Gebrüder Peters za projekt, říká: „Jsem rád, že jsme měli tak skvělého partnera jako OBO. Na naši bezproblémovou a partnerskou spolupráci rád vzpomínám.“

Společnost Audi přesvědčila zejména harmonie celkového obrazu instalace – adaptér a žlab mají stejnou šířku. Svítidlo je navíc integrováno ve žlabu, díky čemuž nevyčnívá z jeho spodní části. Díky modulární konstrukci adaptérů bylo možné svítidla na kabelové žlaby umístit přesně na místech, kde jich bylo právě zapotřebí. Řešení OBO v parkovacích prostorách vždy zajišťují správné světlo – jak pro kyvadlové autobusy, tak pro automobily zaměstnanců.