close

Je možné, že se nacházíte na chybné internetové prezentaci společnosti OBO Bettermann. Můžete přejít na stránky určené pro tyto státy:

Reference

SKF Schweinfurt

  • Gallery SKF Schweinfurt
  • Gallery SKF Schweinfurt
  • Gallery SKF Schweinfurt
  • Gallery SKF Schweinfurt
Kabelové žlaby OBO Bettermann zajišťují optimální tok proudu generovaného ze slunečního záření do budovy společnosti SKF GmbH ve Schweinfurtu

V Německu zažívají fotovoltaická zařízení skutečný boom. Stále dokonalejší technika umožňuje i v naší, na sluneční záření spíše chudší, zeměpisné šířce generovat velké množství solárního proudu.

V listopadu se ve Schweinfurtu konalo slavnostní otevření rozsáhlého projektu společnosti SKF GmbH, jenž je svým druhem zcela mimořádný. Na střeše logistického centra firmy vzniklo fotovoltaické zařízení špičkové třídy. Plocha o výměře 18 tisíc metrů čtverečních je pokryta 3888 solárními moduly odolnými proti povětrnostním vlivům, včetně krupobití. Zařízení přeměňuje sluneční světlo na energii se špičkovým výkonem 0,68 megawattu. Tímto způsobem dodá SKF v budoucnu do veřejné sítě každý rok 700 tisíc kilowatthodin solárního proudu. Výkon zařízení pokrývá celou spotřebu haly, jež se nachází pod ním – neboli spotřebu odpovídající 450 jednočlenným domácnostem. Zařízení na střeše rovněž ohřívá užitkovou vodu pro sociální zařízení. Aby se kabely, vedoucí proud ze zařízení k proudovým měničům a dále do veřejné rozvodné sítě, dostaly ze střechy v nepoškozeném stavu a nejrychlejší cestou do cíle, rozhodli se projektanti zařízení použít kabelové nosné systémy OBO BETTERMANN. Projektové vedoucí přesvědčily vhodné systémové komponenty. V rámci zařízení byl nainstalován přibližně kilometr žlabů z perforovaného plechu typu SKS. Žlaby přiléhají přímo k zadní straně solárních modulů, odkud kabely nesou až do vnitřku budovy. Různé úpravy povrchu a materiály kabelových žlabů zajišťují spolehlivou ochranu proti korozi. Kabely jsou dále upevněny řadovými a třmenovými příchytkami OBO. Díky tomu kabely bez újmy přestojí jakýkoli vítr a jakékoli počasí. Zařízení je chráněno i v případě bouřek – mimo jiné systémy vyrovnání potenciálů firmy OBO, které uzemňují vodiče svádějící přepětí.

Kromě kabelových žlabů SKS je ve fotovoltaické elektrárně osazeno 400 metrů systému pro velká rozpětí OBO WKSG. Kabelové žlaby, kabelové žebříky a spojovací díly jsou s to překlenout velká rozpětí a současně snést velké zatížení kabely. „Díky tomu se skvěle hodí pro rozsáhlé projekty, jako je ten u SKF. Unesou hmotnost velkého množství kabelů, použitého při vzájemném propojování téměř čtyř tisíc solárních modulů, a dají se instalovat i ve složitých trasách,“ vysvětluje Thomas Bitter, který o projekt pečoval ze strany OBO. Svou účastí na stavbě tohoto perspektivního zařízení OBO rovněž rozhodujícím krokem přispívá ke zlepšení klimatu. Obrovské fotovoltaické zařízení na střeše logistického centra SKF zamezí produkci zhruba 365 tun skleníkového plynu oxidu uhličitého, které by vznikly při výrobě proudu z fosilních paliv. Oxid uhličitý je považován za jednu z nejpodstatnějších příčin klimatických změn. Společnost SKF GmbH je se svým portfoliem produktů pro větrnou energii synonymem čisté výroby energie. Návratnost investice do zařízení činí 12 až 13 let; hlavním důvodem pro zhotovení tohoto projektu však byla pro šéfa koncernu SKF Toma Johnstona trvalá udržitelnost tohoto způsobu výroby energie. „Fotovoltaickou elektrárnou ve Schweinfurtu působivě dokumentujeme své nasazení ve prospěch životního prostředí a zachování naší planety.“