close

Je možné, že se nacházíte na chybné internetové prezentaci společnosti OBO Bettermann. Můžete přejít na stránky určené pro tyto státy:

Reference

Stanice Neumayer III, Antarktida

  • Gallery Neumayer-Station III
  • Gallery Neumayer-Station III
  • Gallery Neumayer-Station III
Kabelový žlab OBO MKS při použití v nejnáročnějších podmínkách

Výzkumná stanice Neumayer III, vůbec první na Antarktidě, je kombinovaná budova sloužící k výzkumu, provozu a bydlení. Stojí na plošině nad zasněženým povrchem a je propojena s garáží vestavěnou do sněhu. Nová stanice byla do provozu uvedena 20. února 2009 a nahradila demontovanou stanici Neumayer II, z níž už zbyly jen konstrukce z ocelových trubek uložené hluboko v ledu.

Na stanici Neumayer III se uvnitř ochranného pláště nachází celkem stovka kontejnerů s obytnými místnostmi, kuchyní, jídelnou a nemocnicí a také různé laboratoře, radiokabina, sanitární místnosti, energetická centrála a několik nádrží na palivo. Garáž pod stanicí poskytuje přístřeší zásobníku na roztátý sníh, dílnám, skladům potravin a kontejnerům na odpad a slouží také k parkování roleb a sněžných skútrů. Hrana ledového šelfu, k níž přirážejí zásobovací lodě, se nachází ve vzdálenosti asi 16 kilometrů.

Výstavba stanice Neumayer III naplnila vědecké a logistické předpoklady pro dlouhodobý výzkum na Antarktidě. Stanice využívá nejmodernější techniku, která vědeckým observatořím umožňuje pokračovat v dlouhodobých měřeních a také realizovat nové výzkumné projekty.

Zásadní vlastností nové stanice je to, že negativní vliv rostoucího sněhového a ledového povrchu kompenzuje pomocí hydraulických zvedacích zařízení, díky nimž ve sněhovém podloží nezůstávají stavební dílce. Celkové zatížení ve výši přibližně 2 300 tun se rozkládá na 16 základových desek. Po nadzvednutí celé stanice se tyto jednotlivé základové desky hydraulicky vytáhnou nahoru a vzniklý prostor se vyplní sněhem. Sněhem se vyplní také prostor garáže. Tento postup zamezuje tomu, aby se stanice Neumayer III postupem času zabořila do sněhu. Zůstává tak ušetřena osudu jiných stanic na Antarktidě, například stanice Neumayer II, kterou přibývající sníh za 17 let provozu zasypal 14 metrů hluboko pod led, kvůli čemuž bylo nutné ji demontovat.

Při výstavbě stanice Neumayer III byl využit kabelový žlab OBO MKS v provedeních s různou šířkou, společně s rozsáhlou paletou příslušenství. Kabelový žlab MKS je díky velké tloušťce materiálu mimořádně robustní a zároveň nabízí vynikající nosnost. K dosažení nejlepší možné ochrany proti korozi byly použity výhradně varianty žárově zinkované ponorem.