close

Je možné, že se nacházíte na chybné internetové prezentaci společnosti OBO Bettermann. Můžete přejít na stránky určené pro tyto státy:

Reference

Středisko letectví a kosmonautiky III, Wildau

 • Gallery Zentrum für Luft- und Raumfahrt
 • Gallery Zentrum für Luft- und Raumfahrt

  Uložení kabelů s přechodem z horizontálního na vertikální směr uložení

 • Gallery Zentrum für Luft- und Raumfahrt

  Předpisové označení kabelového zařízení se zachováním funkčnosti

 • Gallery Zentrum für Luft- und Raumfahrt

  Přístrojová jednotka GES9 pro kancelářské použití v kanálu uloženém v mazanině OKA-W

 • Gallery Zentrum für Luft- und Raumfahrt

  Přístrojová jednotka GES9

 • Gallery Zentrum für Luft- und Raumfahrt

  Kruhová kazeta z ušlechtilé oceli s tubusem RKFN 9 VS

 • Gallery Zentrum für Luft- und Raumfahrt

  Kruhová kazeta z ušlechtilé oceli s tubusem RKFN9 VS (zavřená)

Systémy OBO vedou proud a data v technologickém centru

Středisko letectví a kosmonautiky Schönefelder Kreuz nedaleko Berlína je místem setkávání zavedených podniků a firem, které chtějí expandovat do tohoto atraktivního odvětví. Díky blízkosti k budoucímu velkoměstskému letišti BER a velkým leteckým podnikům a vysokým školám nabízí ideální podmínky pro výzkum, vývoj, výrobu a služby. Společnost OBO podporovala výstavbu technologického centra od fáze projektování až po přejímku a dodala kabelové nosné systémy, podlahové systémy a systémy protipožární ochrany.

Stavba byla zhotovena v období od října 2009 do podzimu 2012. Inženýři z prodeje společnosti OBO vyvinuli společně s projekční kanceláří koncepci elektrické a datové kabeláže celé budovy. Ve fázi výstavby pomáhala společnost OBO technikům provádějícím na staveništi instalaci řešit vzniklé problémy a podstatným způsobem přispěla k hladkému průběhu stavebních prací.

V administrativních prostorách Střediska pro letectví a kosmonautiku se používají podlahové systémy OKA-W a EÜK. Tato řešení umožňují flexibilní a nenápadný rozvod elektrického proudu a dat na všechna pracoviště – jak v blízkosti oken sahajících až po podlahu, tak uprostřed místnosti. Systém OKA-W lze kdykoli otevřít například za účelem instalace nových vedení. Kanály o šířce 600 mm umožňují uložit velké množství kabelů a nabízejí nezbytnou kapacitu pro budoucí rozšiřování.

Přívod elektrického proudu a dat do přednáškových sálů v přízemí zajišťuje systém EÜK zalitý mazaninou v kombinaci s kruhovými kazetami z ušlechtilé oceli. Díky použití kazet se zápustným tubusem k vyvedení kabelů lze provádět mokrou údržbu podlahových ploch. Vybrání pro podlahovou krytinu v kazetách z ušlechtilé oceli byla zalita epoxidem odpovídajícím podlahové ploše, díky čemuž kazety nenarušují vzhled podlahy.

K vedení kabelů v technických místnostech, chodbách a výrobních halách byly použity kabelové žlaby OBO RKSM. Nezbytné zachování funkčnosti v případě požáru zajišťují systémy protipožární ochrany OBO BSS. Přípojnice potenciálového vyrovnání OBO zase nabízejí ochranu proti úrazu elektrickým proudem.