close

Je možné, že se nacházíte na chybné internetové prezentaci společnosti OBO Bettermann. Můžete přejít na stránky určené pro tyto státy:

Strojírenství a výstavba zařízení

Systémy ochrany před transientními jevy a blesky

Bezpečnost na prvním místě: Řešení vnější ochrany před bleskem a přepěťové ochrany

Milisekunda s dalekosáhlými následky
Přímý úder blesku ohrožuje lidi i majetek. Škody na elektrických přístrojích často vznikají také přepětím. K tomuto přepětí dochází v důsledku bleskových výbojů v okolí nebo také spínacích procesů ve vysokonapěťové či nízkonapěťové síti. Následkem jsou zničené elektrické přístroje a komunikační zařízení, případně ztráta dat. Tady už se rozhoduje o dalším bytí.

Integrovaná ochrana před bleskem a přepětím OBO
Systémy OBO spolehlivě chrání lidi i majetek. Vnější ochranu před bleskem zajišťují jímací zařízení, svody a uzemňovací zařízení. Proti účinkům bleskového proudu chrání systémy vyrovnání potenciálů a přepěťové ochrany. Skutečná ochrana je zajištěna až po nainstalování všech komponent. Společnost OBO vám dodá všechny dokonale sladěné prvky.