close

Je možné, že se nacházíte na chybné internetové prezentaci společnosti OBO Bettermann. Můžete přejít na stránky určené pro tyto státy:

Mobilita

Systémy ochrany před transientními jevy a blesky

Bezpečnost na prvním místě. Řešení vnější ochrany před bleskem a přepěťové ochrany

Žhavé téma
Žádný provozovatel letiště nebo nádraží si nemůže dovolit výpadek technických přístrojů v důsledku úderu blesku. Účinnou ochranu nabízejí odborně nainstalovaná zařízení ochrany před bleskem odpovídající příslušným předpisům. Ve stejné míře dochází ke škodám v důsledku přepětí. Vznikají následkem bleskových výbojů v okolí nebo spínání velkých elektrických systémů. Kromě poškození přístrojů může mít dramatické následky i výpadek sítí – třeba ztrátu dat.

//Content Integrierter Blitz- und Überspannungsschutz

Integrovaná ochrana před bleskem a přepětím OBO
Systémy OBO spolehlivě chrání lidi i majetek. Vnější ochranu před bleskem zajišťují jímací zařízení, svody a uzemňovací zařízení. Proti účinkům bleskového proudu chrání systémy vyrovnání potenciálů a přepěťové ochrany. Skutečná ochrana je zajištěna až po nainstalování všech komponent. Společnost OBO vám dodá všechny dokonale sladěné prvky.