close

Je možné, že se nacházíte na chybné internetové prezentaci společnosti OBO Bettermann. Můžete přejít na stránky určené pro tyto státy:

Mobilita

Systémy protipožární ochrany

Požár není žádná legrace
Je jen málo míst, která kladou vyšší požadavky na bezpečnost v případě požáru než letiště a nádraží. Bezpečnostní systémy zajišťující ochranu osob musejí fungovat co nejdéle. Katastrofické události, jakou byl například požár na düsseldorfském letišti v roce 1996, měly za následek zpřísnění podmínek pro elektroinstalaci. Ke splnění těchto podmínek přispívá OBO prostřednictvím otestovaných systémů stavební požární ochrany.

Tři cíle ochrany
V budovách, v nichž se každý den pohybuje velké množství lidí, musejí být v případě požáru splněny tři cíle ochrany:

  1. omezení dalšího šíření ohně,
  2. zabezpečení únikových a zásahových cest,
  3. zachování funkčnosti důležitých technických systémů.

Projektanti a provozovatelé mají se systémy OBO k dispozici optimální komponenty pro kompletní požární ochranu budovy a zachování funkčnosti systémů.

Přepážky

1. cíl ochrany: zamezit šíření ohně
Omezením ohně na určité požární úseky zůstávají po definovanou dobu chráněny ostatní části budovy. Z této skutečnosti vyplývá drahocenná úspora času pro evakuaci lidí a zahájení hašení.

Přepážky OBO zaručují oddělení požárních úseků a zamezují tak rychlému šíření požáru a kouře. Přepážky jsou koncipovány pro různé typy stěn a vedení nebo trubek, které jimi procházejí.

Instalace na únikových cestách

2. cíl ochrany: zabezpečení únikových a zásahových cest
Po propuknutí požáru záleží na každé minutě. Únikové a zásahové cesty představují v případě požáru nejdůležitější tepny budovy. Čím déle je lidé mohou používat, tím větší je šance na únik před ohněm a nebezpečným kouřem.

OBO nabízí rozsáhlý program otestovaných protipožárních systémů pro zabezpečení únikových a zásahových cest. Sortiment zahrnuje svazkové držáky a kabelové svorky z kovu, kabelové žlaby, protipožární kanály, protipožární bandáže a mnoho dalšího. Instalace na únikových cestách se provádějí nad podhledy.

Systémy pro zachování funkčnosti elektrických komponent

3. cíl ochrany: zachování funkčnosti elektrických systémů
Zachování funkčnosti elektrického zařízení je zajištěno, když ani při požáru nedojde k přerušení toku proudu. To znamená, že je možné používat únikové a zásahové cesty. Nadále fungují technická zařízení jako nouzové osvětlení, systémy požární signalizace, zařízení k odtahu kouře a hasicí zařízení. Čím déle tedy tyto systémy pracují, tím větší jsou šance na záchranu.

Systémy OBO odolají vysokým teplotám při požáru po určitou dobu bez toho, aby došlo k omezení funkčnosti kabelů. Všechny výrobky – od kabelového žlabu až po odbočnou krabici – jsou otestovány dle národních a mezinárodních norem.