close

Je možné, že se nacházíte na chybné internetové prezentaci společnosti OBO Bettermann. Můžete přejít na stránky určené pro tyto státy:

Strojírenství a výstavba zařízení

Systémy se zachováním funkčnosti

Systémy pro zachování funkčnosti elektrických komponent

Funkčnost elektrických systémů je zajištěna, když ani při požáru nedojde k přerušení toku proudu. To znamená, že je možné používat únikové a zásahové cesty. Nadále fungují technická zařízení jako nouzové osvětlení, systémy požární signalizace, zařízení k odtahu kouře a hasicí zařízení. Čím déle tedy tyto systémy pracují, tím větší jsou šance na záchranu.

Systémy OBO odolají vysokým teplotám při požáru po určitou dobu bez toho, aby došlo k omezení funkčnosti kabelů. Všechny výrobky – od kabelového žlabu až po odbočnou krabici – jsou otestovány dle národních a mezinárodních norem.

  • Gallery Systeme für den elektrischen Funktionserhalt
  • Gallery Systeme für den elektrischen Funktionserhalt