close

Je možné, že se nacházíte na chybné internetové prezentaci společnosti OBO Bettermann. Můžete přejít na stránky určené pro tyto státy:

Reference

Továrna na palivová čerpadla Continental AG v rumunském Brasově

 • Gallery Continental AG Brasov

  Továrna na palivová čerpadla Continental AG v rumunském Brasově

 • Gallery Continental AG Brasov

  Podlahová protahovací a odbočná krabice UZD s přístrojovou jednotkou GES6 pro zásuvky a datové přípojky

 • Gallery Continental AG Brasov

  Zavěšení kabelové trasy v podobě příčníku se závitovými tyčemi

 • Gallery Continental AG Brasov

  Vodorovně nebo svisle namontované kabelové žlaby v provedení upevňovaném na stěnu

 • Gallery Continental AG Brasov

  Vodorovně nebo svisle namontované kabelové žlaby v provedení upevňovaném na stěnu

 • Gallery Continental AG Brasov

  Symetrický hliníkový kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 k přívodu energie na pracoviště v blízkosti oken

OBO dodalo rozsáhlé systémy pro výrobní a administrativní prostory

Společnost Continental AG se řadí mezi přední světové subdodavatele automobilek. V období od září 2012 do října 2013 vystavěla v blízkosti rumunského Brasova novou továrnu na palivová čerpadla. Společnost OBO BETTERMANN dodala rozsáhlé systémy pro výrobní a administrativní prostory budovy a poskytovala také technickou podporu v průběhu stavebních prací.

Budova továrny se člení do dvou oblastí: výrobní části a administrativní části s kantýnou. V obou částech se využívají různé systémy OBO.

Ve výrobní části přivádí elektrickou energii a data ke strojům a jednotlivým pracovním oblastem spolehlivá síť kabelových žlabů OBO MKS. V kancelářích a v kantýně byly instalovány podlahové systémy UFS a systémy ukládání vedení LFS. Podlahové krabice UZD s přístrojovými jednotkami GES6, hliníkové kanály pro vestavbu přístrojů Rapid 80 a instalační sloupy ISS nabízejí flexibilní přístup k energii a datům – i na velkých a otevřených plochách.

Na projektování budovy se podíleli i stavební inženýři společnosti OBO, kteří při něm uplatnili své rozsáhlé zkušenosti a znalosti požadavků na elektrickou infrastrukturu velkých továrních budov. Vybroušená logistika společnosti OBO zase zaručila včasné dodání všech potřebných materiálů a rychlé přizpůsobení dodávek odchylkám od projektového plánu.