close

Je možné, že se nacházíte na chybné internetové prezentaci společnosti OBO Bettermann. Můžete přejít na stránky určené pro tyto státy:

Reference

Tunel Howald v Lucembursku

  • Gallery Tunnel Howald
  • Gallery Tunnel Howald
  • Gallery Tunnel Howald
Při sanaci hrály důležitou roli výrobky značky OBO.

Lucemburský tunel Howald se nachází na dálnici A1 a představuje důležitou součást infrastruktury, která v jihozápadním směru propojuje Německo s Francií. Tunelem se dvěma tubusy o délce 486 metrů, který se nachází na jedné z nejintenzivněji využívaných komunikací v Lucembursku, každý den projede až 70 tisíc automobilů.

V době od června do konce listopadu 2010 prošel tunel Howald pod vedením lucemburské firmy Imtech rozsáhlou sanací. Požadavkem společnosti Imtech bylo v průběhu sanace rozhodujícím způsobem zlepšit bezpečnost elektrických instalací. Za tímto účelem se měl použít kabelový nosný systém, jenž je odolný proti korozi, zaručuje zachování funkčnosti, nevyžaduje doplňkové závitové tyče a garantuje bezpečnost elektrických instalací v případě požáru.

Všechny výše uvedené požadavky splňuje kabelový nosný systém OBO RKS-Magic®. Patentovaná rychlospojka Magic využívaná kabelovým nosným systémem rovněž umožňuje mimořádně rychlou a bezpečnou montáž. Prezentace na veletrhu „Light & Building“ o jeho přednostech přesvědčila i firmu Imtech, která se proto zakázku rozhodla udělit společnosti OBO.

Inženýři OBO pomáhali zákazníkovi přímo na místě instalace s projektováním, zpracováním i montáží kabelového nosného systému. Před zahájením instalace byly při nočních obchůzkách zaměřeny poloměry tunelů tak, aby bylo možné vyrobit speciální výložníky s řádně navařenými základovými deskami. Byl vyhotoven zvláštní posudek, který umožňoval kabelový nosný systém RKS-Magic® namontovat dle požadavků zákazníka.

Během výstavby bylo nutné kompletně uzavřít průjezd tunelem. Díky vybroušené logistice společnosti OBO a rychlé montáži systému RKS-Magic® bylo možné minimalizovat potřebnou dobu instalace. Díky dodávkám na staveniště v režimu „just in time“ byly příslušné úseky výstavby dokončeny bez jakýchkoli prodlev: montáž výložníků a žlabů v jednom z tubusů byla zhotovena během dvou dnů.