close

Je možné, že se nacházíte na chybné internetové prezentaci společnosti OBO Bettermann. Můžete přejít na stránky určené pro tyto státy:

Reference

Uhelná elektrárna Hamm-Uentrop

  • Gallery Steinkohlekraftwerk Hamm-Uentrop
65 tisíc metrů kabelových žebříků v elektrárně

Elektrárna se stane jednou z nejmodernějších elektráren na černé uhlí na světě. V lokalitě Hamm-Uentrop rozšiřuje společnost RWE Power AG stávající elektrárnu o bloky D a E. Oba bloky nahradí stávající bloky o výkonu 160 megawattů, uvedené do provozu počátkem 60. let. Celkový výkon dvou nových bloků na černé uhlí dosáhne desetinásobné kapacity – 1 600 megawattů. Zařízení se přitom vyznačuje mnohem vyšší efektivitou než jeho předchůdce. Při stejném množství vyrobené elektřiny spotřebuje o 20 procent méně černého uhlí.

Nezbytným předpokladem optimálního fungování celého zařízení byla instalace bezpočtu napájecích kabelů a vedení v jednotlivých blocích. Firma OBO v současnosti montuje kabelové nosné systémy v bloku E, v pomocných provozech a v rozvodnách pro bloky E a D. Celkem je v elektrárně Hamm-Uentrop naplánováno cca 65 tisíc metrů systémů kabelových žebříků a 7 tisíc metrů systémů stoupacích tras. Navíc je pravděpodobné, že tato čísla dále porostou, neboť nadále probíhá výběrové řízení na výbavu kotelen.

Celkový objem investice do nového zařízení se pohybuje ve výši dvou miliard eur. Kromě RWE Power se na ní podílí 23 komunálních partnerů, kteří budou díky této spolupráci disponovat vlastní výrobní kapacitou. Nové bloky by se měly stejně jako stávající elektrárna provozovat na černé uhlí a ropný koks. Ropný koks je zbytková látka s vysokým obsahem uhlíku, pocházející z ropného průmyslu. Díky vysoké výhřevnosti se již po desetiletí používá v elektrárnách.