close

Je možné, že se nacházíte na chybné internetové prezentaci společnosti OBO Bettermann. Můžete přejít na stránky určené pro tyto státy:

Reference

Vodárny Hosterwitz u Drážďan

 • Gallery Wasserwerke Hosterwitz
 • Gallery Wasserwerke Hosterwitz

  Upevňovací konstrukce (VA) nevyžadující vrtání pod betonovým nosníkem

 • Gallery Wasserwerke Hosterwitz

  Kabelový žlab pro velká rozpětí (VA) s osvětlením ochozu

 • Gallery Wasserwerke Hosterwitz

  Kabelový žlab pro velká rozpětí (VA) podélně a příčně vůči betonovému nosníku, uložený bez vrtání

 • Gallery Wasserwerke Hosterwitz

  Osvětlení únikové cesty pod kabelovým žlabem pro velká rozpětí

 • Gallery Wasserwerke Hosterwitz

  Kabelový žlab pro velká rozpětí (VA) s osvětlením ochozu nad filtračními nádržemi

 • Gallery Wasserwerke Hosterwitz

  Upnutá upevňovací konstrukce (VA) podélně na ocelovém nosníku

 • Gallery Wasserwerke Hosterwitz

  Napájení hlavního rozvodu pomocí kabelového žebříku OBO (VA)

 • Gallery Wasserwerke Hosterwitz

  Inženýr oddělení prodeje Frank Metzner hovoří se specializovaným projektantem Frankem Ebischem

OBO montuje kabelové nosné systémy z ušlechtilé oceli

Vodárny Hosterwitz zásobují pitnou vodou část města Drážďan. V období od května do září 2011 proběhla výměna bezpečnostního a všeobecného osvětlení v celé budově. Použity byly různé kabelové žlaby pro velká rozpětí OBO, vyrobené z kvalitní ušlechtilé oceli V2A, které plní vysoké požadavky na ochranu proti korozi a na upevňovací konstrukce.

V rámci projektu vodáren Hosterwitz proběhla výměna bezpečnostního a všeobecného osvětlení v celé budově. Projekt kladl na kabelový nosný systém mimořádné požadavky – jak z hlediska upevňovacích konstrukcí, tak z hlediska odolnosti proti korozi. Nad filtrační nádrže byly namontovány kabelové žlaby pro velká rozpětí z ušlechtilé oceli s velkým rozestupem upevnění. Do staticky důležitých nosníků v hale k filtrování čisté vody není dovoleno vrtat. Společnost OBO BETTERMANN proto mohla působivě dokázat své mimořádné kompetence specialisty na upevňovací řešení, které nevyžadují vrtání.

Už před samotnou stavební fází poskytoval jeden z inženýrů oddělení prodeje společnosti OBO podporu odpovědnému specializovanému projektantovi, což zajistilo hladký průběh projektu. Výkonnému stavbyvedoucímu stál navíc během stavební fáze jako přímá kontaktní osoba po boku oblastní vedoucí prodeje společnosti OBO. Díky intenzivnímu poradenství na místě instalace v průběhu celého provádění projektu bylo možné rychle realizovat řešení složitých požadavků na upevnění kabelové nosné konstrukce. Montážní práce byly za nepřerušeného provozu čistírny vod dokončeny v mimořádně krátkém čase.