close

Je možné, že se nacházíte na chybné internetové prezentaci společnosti OBO Bettermann. Můžete přejít na stránky určené pro tyto státy:

Reference

Zařízení k úpravě bioplynu Riedlingen

  • Gallery Biogas-Aufbereitungsanlage Riedlingen
  • Gallery Biogas-Aufbereitungsanlage Riedlingen
Ochrana před bleskem v prostředí s nebezpečím výbuchu se systémem OBO isCon

Izolovaný systém ochrany před bleskem značky OBO Bettermann zabezpečuje zařízení k úpravě bioplynu společnosti Erdgas Südwest GmbH v bádensko-württemberském Riedlingenu. Závod zřízený v roce 2012 dle nejmodernějších standardů je vybaven systémem OBO isCon. Díky tomu je i při bouřce v souladu s relevantními předpisy zaručen bezpečný provoz zařízení, které dokáže pokrýt spotřebu energie přibližně 2 450 domácností.

Ve spolupráci s Andreasem Wiedenmannem, certifikovaným specialistou na ochranu proti blesku v prostředí s nebezpečím výbuchu, který pracuje ve společnosti Adams Blitzschutzsysteme GmbH, hledal zákazník řešení vnější ochrany před bleskem v prostředí s nebezpečím výbuchu, a to zejména pro spalování chudého plynu. Správnými kontaktními osobami se ukázali být odborníci ze společnosti OBO. Společně s firmou Adams vypracovali odpovídající řešení a vybrali vhodné výrobky.

Zařízení k úpravě bioplynu jsou citlivé systémy. Z toho důvodu je pro ně povinně předepsána vnější ochrana před bleskem pro prostředí s nebezpečím výbuchu. V tomto prostředí nesmějí vznikat jiskry. Při projektování proto museli odborníci přihlížet k normě ochrany před bleskem DIN EN 62305-3, příloha 2, k německému nařízení o bezpečnosti provozu a také k Technickým pravidlům pro bezpečnost provozu.
Svod OBO isCon, odolný proti povrchovým výbojům a otestovaný pro prostředí s nebezpečím výbuchu, umožnil bez problémů realizovat příslušné požadavky. Systém isCon chrání prostředí s nebezpečím výbuchu před přímým úderem blesku a tvorbou jisker. Rozvětvené vyrovnání potenciálů mezi částmi zařízení navíc zajišťuje spolehlivou vnitřní ochranu před bleskem. Investice společnosti Erdgas Südwest je díky tomu kvalitně zabezpečena.

Systém OBO isCon – spolehlivý a flexibilní

  • Efektivní izolovaná ochrana před bleskem dle normy DIN EN 62305-3 (IEC 62305-3)
  • Odolnost proti povrchovým výbojům a vysokému napětí potvrdila nezávislá laboratoř zabývající se vysokonapěťovými zkouškami
  • Otestován pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (zóna 1 a 21)
  • Splnění minimálních průřezů 28 mm² dle normy ochrany před bleskem DIN EN 62305
  • Bezpečné řešení proti tvorbě jisker v prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Svod isCon® nahrazuje podle normy DIN EN 62305-3 (IEC 62305-3) oddělovací vzdálenost 0,75 metru na vzduchu
  • Dodávka v podobě metrového zboží umožňuje vedení isCon rychle konfekcionovat na místě instalace