close

Je možné, že se nacházíte na chybné internetové prezentaci společnosti OBO Bettermann. Můžete přejít na stránky určené pro tyto státy:

Reference

Zásobník zemního plynu Etzel, Friedeburg

  • Gallery Erdgasspeicher Etzel
Kabelové žlaby pro velká rozpětí OBO zajišťují spolehlivé uložení kabelů

Zásobník zemního plynu ESE Etzel patří mezi největší na světě. V provozu je od roku 2012. Podzemní kaverny uložené hluboko v halitu zabezpečují zásobování Německa energií. Obrovská kapacita zařízení (po dokončení v roce 2014 činí asi 2 mld. metrů krychlových) kompenzuje špičky v poptávce, vyrovnává sezonní výkyvy ve spotřebě a zároveň slouží k obchodním účelům. Při ukládání kabelů hrálo velkou roli přes 20 kilometrů kabelových žlabů pro velká rozpětí OBO, které zároveň přispívají k bezpečnému provozu zařízení.

V průběhu zřizování zásobníku zemního plynu ESE Etzel bylo v období od roku 2011 do roku 2013 instalováno celkem 16 kilometrů kabelových žlabů pro velká rozpětí WKSG. Kabelové žlaby pro velká rozpětí byly v centrálních rozvodnách zásobníků instalovány ve více vrstvách do dvojité podlahy a na strop. Ve venkovním prostoru byly kabelové žlaby pro velká rozpětí upevněny ve více vrstvách na betonové podstavce. Díky blízkosti místního meziskladu společnosti OBO v Hamburku dokázala společnost OBO rychle reagovat na požadavky staveniště a napomoct tak k efektivnímu průběhu projektu.