close

Je možné, že se nacházíte na chybné internetové prezentaci společnosti OBO Bettermann. Můžete přejít na stránky určené pro tyto státy:

Reference

„Dvojčata“ Deutsche Bank ve Frankfurtu

  • Gallery Zwillingstürme der Deutschen Bank
Kompletní ekologická sanace se systémy OBO

„Dvojčata“ Deutsche Bank patří se 40 podlažími mezi nejvyšší a nejpůsobivější budovy v Německu. Na základě nových požárních předpisů byly obě výškové budovy v letech 2007–2010 kompletně sanovány asi za 200 milionů eur. V rámci sanace byly obě věže optimalizovány dle přísných ustanovení Německé společnosti pro trvale udržitelnou výstavbu (DGNB), které předepisují různé požadavky na ochranu životního prostředí a efektivitu. Kabelové nosné systémy OBO rozhodujícím způsobem přispívají k zachování funkčnosti elektrických systémů.

Jednou z největších výzev při sanaci dvojice věží Deutsche Bank byla do detailů definovaná logistická koncepce, kterou bylo nezbytné přísně dodržovat. Poloha v samém centru města omezovala velikost složišť a skladovacích ploch staveniště na relativně malou rozlohu. Kvůli stísněným prostorovým podmínkám bylo tudíž možné dodávky realizovat jen v určitých časových intervalech. Oddělení logistiky a řízení projektu společnosti OBO cíleně dodržovala předepsané termíny a logistické podmínky, čímž podstatným způsobem přispěla k dodržení postupu sanace. Díky instalaci kabelových nosných systémů OBO se zachováním funkčnosti „dvojčata“ Deutsche Bank po sanaci splňují nejmodernější požadavky na požární ochranu.