close

Je možné, že se nacházíte na chybné internetové prezentaci společnosti OBO Bettermann. Můžete přejít na stránky určené pro tyto státy:

Energetika, zásobování energií a likvidace odpadu
  • Řešení pro bioplynové stanice

    Bioplynové stanice musejí splňovat nejen přísné požadavky na ochranu životního prostředí, ale také zaručovat bezpečný provoz. Všechny části, fermentační nádrže, strojovny i blokové tepelné elektrárny, a zejména ty s nebezpečím výbuchu, musejí být zabezpečeny proti všemožným poruchám.