close

Je možné, že se nacházíte na chybné internetové prezentaci společnosti OBO Bettermann. Můžete přejít na stránky určené pro tyto státy:

Strojírenství a výstavba zařízení
  • Řešení pro výrobu skříňových rozvaděčů

    Skříňové rozvaděče představují řídicí centrálu moderních elektrotechnických systémů a výrobních zařízení. Při jejich vybavování a zajišťování je proto nezbytné postupovat s odpovídající péčí. Výrobky a systémy OBO zaručují spolehlivé fungování elektrických komponent ve skříňovém rozvaděči. Umožňují propojení, rozvod i ochranu – garantují tak dostupnost vašeho zařízení.

Výrobky

Propojovací kanály VK

Propojovací kanály VK